ÅPENT BREV TIL FUNGERENDE ORDFØRER I OS KOMMUNE , LAILA REIERTSEN.

Ill. Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

 

Saken med ? Havnesjefen? har opprørt alle rettferdig tenkende mennesker både i og utenfor Os kommune .
Dette er det nedrigste overgrep mot en svane som kun har gjort det som er naturlig for en svane som skal beskytte sin familie .

Nå går altsa Laila Reiertsen ut og vil ha medynk fordi folk er rasende over denne saken .
Jeg har ikke medledenhert med Dem.

Nå var det flere muligheter som ble åpnet for at svanefamilien kunne få ett nytt sted å v?re ,
Hvor var tilsynsmakten da folk i sin store ondskap drev mobbing mot dette dyret , som etter hva jeg forstår har vedvart i lange tider .

Selv har jeg bodd ved Vansjø   i over 10 år , der vi hadde n?rkontakt med svaner hele tiden , som stolt kom og viste sine avkom og viste oss en oppriktig tillit.
Vi hadde en svane lengre ute ved Storefjorden , der noen hadde kjørt over hunnsvanen med vitende og vilje , for det virker som om enklete flk er fulle av ondskap overfor dyr som ikke kan forsvare seg .


Denne svanen , likte ikke hvite plastbåter , fordi det kom frem at det var en hvit plastbåt som hadde tatt livet av hunnsvanen .

Vi hadde en hvit plastbåt og  skulle se på denne svanen jeg hadde hørt så mye om .
Vi viste tilbørlig respekt og kjørte ikke n?r reviret dens , men den fulgte oss ett stykke på vei .
Litt senere kjøpte vi oss en snekke og hadde besøk av venner som vi ville vise rundt  i området .
Denne gangen reagerte han ikke, bare lå stille der han hørte hjemme .

I år etter år levde denne svanen på samme måte den hadde gjort mens hunnsvanen levde , fordi de er monogame .
Det som opprører meg i mitt innerste er den nedrige måten dette drapet foregikk , på en respektløs måte , som jeg håper vil få etterspill .

Nå har svanemor og hennes unger mistet sin forsvarer og beskytter .
De ansvarlige i  OS  kommune har vist sin totale umenneskelighet og  mangel på kunnskap
Jeg underer meg virrkelig over hvilke individer som bebor Os kommune og har palget dette dyret i en årrekke uten at noen har løftet en finger for å hjelpe .

Dette siste ?angrepet? av 2 jenter ie en båt passet vel ekstra godt   i planen om å ta livet av dette dyret .
Jeg hørte ett interju med disse to hvor de forklarte at svanen løftet vingene , sannsynligvis for å forsvare seg selv .
I Norge har det blirr slik at det er de ukyndige som sitter i styre og stell  og  avliving er eneste løsning på ethvert problem .

Kopi av dette brev sendes samtlige kommunerepresentanter i Os kommune .

 

ENKELTE VAKSINER ER LIVSFARLIGE FOR SPEBARN MED UOPPDAGET IMMUNSVIKTSYKDOM.

Klipp fra  Aftenposten10 juni 2017.

FAKTA?:
NYFØDTSCREENING OG PRØVEPROSJEKT.
* Allebarn som fødes i Norge blir screenet for 23 alvorlige behandlingsbare sykdommer , de fleste stoffskiftesykdommer .
* Immunsvikt er foreløpig ikke en del av det ordin?re screeningsprogrammet.
* Ett prøveprosjekt av testing for barn med slike sykdommer startet i 2015.
* 3 barn med alvorlig immunsvikt er fanget opp etterat 13000 barn er testet .
* Alle gravide kvinner som ønsker ar babayen skal bli tetste for alvorlig kombinert immunsvikt ( SCID) rett etter fødselen , kan laste ned samtykke-erkl?ring på nyfødtscreeningens nettsider , også de som foder på sykehus som ikke er med i prosjektet.


Hvert år er det 2-3 barn som blir født med en alvorlig immunsviktsykdom .
Flere av disse barna har tilsiktet , livstruende infeksjon etter BCG-vaksinen ifølge ?Nasjonal Behandlingstjeneste for screening av nyfodte .
Tobias ( 1 år)  deltok i ett prøveprosjekt ved sykehuset i Arendal.
Han be diagnostisert med den alvorlige nyfødt imunsviktsykdommen SCID .
Blodprøvene hans ble analysert  med den ekstra testen som ennå ikke er en del av den nasjonale masseundersøkelsenav nyfødte .
Fordi han var med i prøveprosjektet fikk han rask behandling med benmargtransplantasjon og er nå frisk .

Uten behandling vil de fleste av disse barna dø av infeksjonssykdommen i det første året .
Enkelte vaksiner kan også v?re årsaken til livstruende sykdommer .

Barn med SCID må ikke få levende vaksiner BCG eller Rotarusvaksinen, FORDI VAKSINEN KAN GI AKTIV INFEKSJON HOS BARNET , heter det i søknaden om å utvide screeningstilbudet  til å omfatte denne sykdommen.
Den ble sendt fra Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte i 2016 .
Overlege Margrete Greve -Isdahl ved Folkehelseinstituttet bekrefter at nyfødte barn med SCID , som får BCD-vaksinen kan få en alvorlig utbredt infeksjon med BCG-bakterier , somm ligner alvorlig tuberkulose.

Folkehelseinstituttet bestemte allerede i 2014 at vaksineringen skulle utsettes til 6 ukers alder, slik at man skulle rekke å teste barn i nyfødt-screeningen først .
Men FHI var sv?rt tidlig ute , for som Aftenposten nylig skrev , vil ikke alvorlig immunsvikt kunne bli med i nyfødtscreeningen før tidligst om ett år .
Vi endret våre anbefalinger om tidspunktet for BCG-vaksinene i samarbeide med det kliniske miljøet ved OUS, da det ble klart at test for alvorlig immunsvikt var underveis, sier Overlege Karin Rønning ved FHI.

Rotavirus og BCG-vaksinen beskytter sped- og småbarn mot diare, oppkast og tuberkulose.
Barn med far eller mor fra land med høy forekomst av tuberkulose får tilbud om BCG-vaksinen gjennom det norske barnevaksinasjonsprogrammet .
Overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI sier at det er vanskelig å behandle den tuberkuloselignende infeksjonen hos nyfødte med alvorlig medfødt immunsvikt .
Det er sv?rt komplisert fordi disse barna ikke har ett immunforsvar  som bekjemper infeksjoner og anti -tuberkulosebehandling har derfor dårlig  effekt, sier hun .

Barna blir behandlet med beinmargtransplantasjon , men dersom de allerede er blitt svekket av en infeksjon , er prognosen dårlig for overlevelse.

Ifølge Greve-Isdahl har Rotarus-vaksinen i mindre grad vist seg å gi alvorlig infeksjon  hos barn med alvorlig medfødt immunsvikt .
Testen for immunsvikt skal gjennom en omfattende metodevurdering og beslutningsprossess.
Fagmiljøet ønsket at testen skulle innføres raskere og siet at det er ikke noen faglig grunntil å måtte metodeteste  undersøkelser , som er att i bruk i flere land .

Helseminister Bent Høie sendte en forskriftsendring på høring før pinsen.
Han ønsker at barn  testes for nye sykdommer . bl.a SCID.
Fordi vi har sendt ut en forskriftsendring på høring , kan denne screeningen kunne skje fra 1 juli 2018  og ikke i januar 2019 .
Han tar forbehold  i hva FHI vil konkludere med   etter sin gjennomgang med forskningslitteraturen .
I høringsforslaget ønsker Helse- og Omsorgsdepartementet å endre biobankloven , slik at blodprøvene  som taes i den nasjonale screenngen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensing.

Mine notater av Rotavirus-vaksinen ?:

Rotavirus er det siste tilskudd på barnevaksiner, og dette er en vaksine mot omgangssyke, som visstnok skal gi 75- 80 % beskyttelse, slik at foreldrene skal unngå å være hjemme fra jobb p.g.a syke barn.
Denne vaksinen forårsaker noe som er langt farligere enn en uskyldig omgangssyke.
Muligheter for å fa KAWASAKI- syndromet er overhengende, og det kan resultere i betennelse i kroppens blodårer ? vaskulitt, alvorlige febersykdommer, slimhinneforandringer og lymfeknuteforandringer.
Virkestoffet i denne vaksinen er PHENOL, som er ett giftig, etsende stoff, som utvinnes av kull og tjære, som igjen blir brukt i desinfeksjonsmidler, fargestoffer, legemidler og konserveringsmidler og dette skal norske forskere sørge for at små barn skal bli ødelagt  ?med?:http://debatt.sa.no/-/bulletin/show/811164_innfoering-av-rotavirusvaksine-til-nyfoedte-barn?ref=checkpoint

 

 

R.I.P ANN KRISTIN LINDELIEN.

Jeg fikk kontakt med Ann ?Kristin og hennes familie allerede I 2009 grunnet barnevernets angrep på familien.

På det tidspunkt bodde alle tre barna hjemme og det var lett å se at de var meget  knyttet til hverandre og til sin mor , som satset alt hun hadde av krefter og energi på å holde dem samlet .

 

Barnevernet sendte henne esågar en skriftlig melding om at barna på ingen mate skulle bli fjernet fra henne .

 

Hele familien var som enhet meget samlet og hadde et godt forhold til hverandre inkludert  søster og oldemor som på det tidspunkt levde og tok det meget tungt da barnevernet gikk til angrep.

 

I mangel på noe konkret grunnlag for å fjerne barna I første omgang , kom de på ett argument som blir kalt for ?parentfisering? som går ut på at eldtse barn I søskenflokken overtar mammas rolle , fordi de oppdaget at eldstedatter gadde fulgt den yngste I barnehagen da mamma skulle tidlig avgårde på skolen , for under alt dette gjennomførte Ann Kristin en utdannelse som legesekret?r.

 

Parentifisering er et mønster av familieinteraksjon hvor barn og ungdom tildeles roller og ansvar som innenfor deres kultur normalt utføres av voksne  ?omsordgivere?:https://skyndesegsakte.wordpress.com/2012/09/19/parentifisering/ 

 

 

I mellomtiden kom  Ole Martin Hejll fra UMA a.s inn I bildet , som først prøvde å sjarmere Ann Kristin ved å be henne på en ferie til Spania , da hun reagerte negativt true than henne med fylkesnemda .

Ved flere anledninger møtte han opp der de to eldste barna gikk på skolen og sa rett ut at hvis de ikke kom fra sin mor , ville det gå dem dårlig .

 

Ann Kristin var lettbevegelig, det var ikke langt  mellom tårer og latter , men far barnevernets side ble dette tolket som svakhet .

Barna ble fjernet og plassert på hvert sitt sted , for barnevernet liker ikke familie som institusjon .

 

I Fylkesnemda tapte hun , for som de fleste vet er dett barnevernets egen spesielle domstol der kommuneadvokaten alltid støtter barnevernets lov brudd .

I tingretten fikk hun medhold og det eldstye barnet kom hjem , men?s de to andre fortsatt skulle bo der de var .

Hun fikk en sakkyndig som fullstendig overkjørte barnevernets løgnaktige rapport , denne sakkyndige leste ikke rapporten fra barnevernet, men hadde en del samtaler med barn og mor og kom til den slutning at Ann Kristin var en meget god mor .

Denne nitidige kampen hun forte I 8 år for kampen  for sine barn , har utvilsomt gjort hennes helse dårlig .

 

Det er med sorg jeg mottok beskjeden fra hennes mor , som I alle år har støttet henne I hennes  utrettelige kamp at hun hadde hadde gått bort for 2 dager siden..

Det er  tragsi at dette skulle skje og jeg sender mine tanker til familien som har en tung tid foran seg med ett dypt savn

 

 

May-Harriet

 

 

OM MATTILSYNETS GRENSEVERDIER AV GIFT I MATEN VI SPISER..

Den amerikanske miljøorgansisasjonen ?Envionmental Working Group har gjennomgått 100000 rapporter for å finne ut hvilke grønnsaker , som inneholder de største konstruksjoner av kjemiske sprøytemidler ( 2010) .

De fant ut at 12 frukter og grønnsaker viste seg å v?re så forurenset at de fikk betegnelsen ? The dirty dozen?.

I denne gruppen ble det påvist mellom 47-67 forskjellelige sprøyemidler pr.porsjon.

Felles  for disse er at de har en myk overflate som absorberer mer gift enn frukt og grønnsaker som har en hardere overflate.

 

Verstinglisten består av blåb?r, druer, epler, fersken, kireb?r, jordb?r, nekrariner, paprika, poteter, salat, selelri og  ?spinat?:http://www.ewg.org/

 

Mattilsynet i Norge erkjenner at det kan påvises rester av sprøytemidler i jordb?r, ettersom jordb?r er vanskelig å dyrke , men har aldri utarbeidet noen  statistikk hvilke matvarer man finner mest eller minst sprøyemiddelrester i .

 

Fødevarestyrelsen i Danmark presenterte en liste over matvarer danske forbrukere inntar i løpet av en enkelt dag, ved siden av jordb?r , kom epler, hvetebrød, poteter , p?rer, tomater og vin verst ut..

Mattilsynet rapporterte i en rapport fra 15 april 2013 om grenseoverskridende giftfunn i 15 forskjellige importerte n?ringsmidler , men fastholder at dette er ingen helserisiko for norske forbrukere..

 

Fødevareinstituttet i Danmark opplyser at kjemiske stoffer med stor sannsynlighet bidrar til reproduksjonsproblemer , misdannelser av nyfødte mellom 3-5 %  og forstyrrelser på nervesystemets utvikling og funksjon på 10 % av alle  barn..

Mattilsynet vet utmerket godt av halvparten av frukt og grønnsaker vi kjøper i butikken inneholder planrevernmidler, men skjuler seg bak ?grenseverdiene?, som er det storte mantra blant alle verdens mattilsyn.

Skadevirkninger av giftstoffer testes kun enkeltvis og  de samme grenseverdier fsrsettes av forskere som har en andel i giftindustrien , bl. A Monsanto.

 

Kilde ?: Sannheten på bordet av Nils Christian ?Geelmeyden?:https://bokelskere.no/bok/sannheten-paa-bordet-det-du-ikke-faar-vite-om-maten-din/389844/

 

Litt om Monsantos mørke historie ?:

 

1901- John Francis QUEENY danner Monsanto i St. Louis . Missouri, USA 


1902- Monsantos første produkt er det kunstige søtningsmiddelet Sakkarin, som selges til Coca Cola company .
    Flere tilsetnetningsstoffer følger raskt.


1917- De føderale myndigheter i USA reser sak mot Monsanto mht. sikkerheten til Sakkarin . Monsanto vinner saken  etter  flere års     drakamp i retten .


1929 -Monsanto begynner produksjonen av PCB, ett oljelignende stoff som ikke brenner og ikke nedgraderes. PCB ble brukt  som tilsetning i smøreoljer , byggevarer, elektriske artikler  .o.sv.
Idag regnes det som  en av verdens farligste miljøgifter .
Skjønt produksjonen av PCB ble stanet i 1979 , kan det fremdeles spores i fettvevet til dyr fra pol til pol.
Det er dokumentert at Monsanto tidlig visste om PCBs giftvirkninger, men systematisk holdt tilbake denne kunnskapen og fortsatte å produsere stoffet ..


1939-1945-Monsanto deltar i forskningen av det radioaktive grunnstoffet uran i forbindelse med utviklingen av den første atombomben . ( Manhatten-prosjektet ).


1944 -Monsanto begynner produksjonen av insektmiddelet DDT.
Dette insektmiddelet anrikes oppover i n?ringskjeden  og ble livstruende for flere fuglearter . Det dannet en sentral bakgrunn for Rachel Carssons bok -Silent Spring   (1962)., som ble  start skuddet for den moderne miljøbevegelse .
Stoffet ble 10 år senere forbudt av den amerikanske kongressen .


1945- i etterkrigstiden gikk Monsanto inn i agro-business , bl.a ved å utvikle og selge ugressmidler .
Det første var 2,4,5-T, som  inneholder dioksin.. Monsanto er blitt anklaget for å ha dekket over eller fortiet dioksin-innholdet i flere av sine produkter .


1961-1971-Under Vietnam-krigen brukte det amerikanske milit?ret en mix av ugressmidlene 2,4,5-T og 2,4-D, kalt  AGENT ORANGE

.Monsanto var en av deres største leverandører og at deres versjon hadde en spesielt høy konsentrasjon av Dioksin .
Agent Orange , som ble brukt for å få tr?rne til å felle løvet , bevirket helseskader for millioner av vietnamesere og titusener av amerikanske  soldater .

 

1976-Monsanto introduserte  ugressmiddelet Round-up . Dets sentrale komponente  er Glyfosat, som er sv?rt giftig for alt liv . Dette ugressmiddelet er idag verdens mest brukte og en av Monsantos fremste inntektskilder .
1985-Monsanto canner datterfirmet Nutra-sweet-company  ether oppkjøp av kjemifirmaet G.D Searle.
Deres fremste produkt er det kunstige søtningsmiddelet Aspartam .


FDA-forskere gikk imot en godkjenning , ikke minst fordi dyreforsøk viste at stoffet kunne gi hjerneskader .
Etter ca 10 års politisk drakamp , der bl. a Donald Rumsfield VAR EN SENTRAL AKTØR SOM LEDER FOR SEARLE, ble Aspartam i 1983 godkjent som søtningsmiddel i leskedrikker
1994-Monsantos første GM-produkt er ett bovint vekstmiddel(r BGH) , som  øker kyrnes melkeproduksjon, men også tempoet i metabolismen med jurbetennelse og andre helseproblemer som konsekvens..
Via sin politiske innflytesle ( ikke minst i FDE) har Monsanto hindret merking av BGH-melk .
Produsenter i i USA her heller ikke lov å merke sine produkter som gbh-frie produkter.


1995-96-Monsanto introduserer sine første GM-planter Round-up Ready soja , som er tolerant for ugressgiften Round-up , samt BT-POTET og bomull , som har fått innsatt ett gen fra jordbakterien Bacillus thuringiensis , slik at palnten produserer insektgift i alle celler gjennom hle vekstsesongen.
1997-98-Monsanto introduserer Round-up -Ready raps, bomull og maid . Monsantos RR-varianter løste elegant problemet med at patented for Roud-up villa gå ut i 2000.
RR-variantene selges sammen med ugressmiddelet eller med klausul å kun bruke Monsantos variant .
1998-2004-Monsanto førte flere rettssaker mot bønder som dyrket deres patenterte RR-raps. Den mest kjente aken var mot den canadiske farmereen Percy Schmeiser , som drev sin egen frøproduksjon  og ikke ønsket å dyrke Monsantos RR-raps.

 

2001- Monsantos GM-planter utgjør 91% av det totale areal av GM-PLANTER i verden .

2000-2008-Monsanto kjøper opp flere store såvarefirmer og utvikler en terminatr-teknologi , slik at neste generasjons frø ikke spirer , men møtte så stor motstand at det ikke ble kommersialisert .

 

Dette er hva  Mattilsynet i Norge setter sin tillit til .

 

 

 

Men vi har heldigvis  ett valg , vi kan velge bort kommersielle jordbruksartikler og velge økologisk.

Altshop har ett bredt utvalg av produkter som bygger opp vår helse og immunforsvar.

 

Ett av disse er ?Brahmi pulver.

 

Produktbeskrivelse?:

Tradisjonelt ble Brahmi dyrket i India, men kan nå bli funnet i de myrlendte våtmarkene i Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kina, Sentral-Amerika og Florida i USA.

Brahmi er proppfull av antioksidanter og bærer en rekke stoffer som forbedrer hjernefunksjoner. Det består av disse aktive substanser:

 

1. Bacoside A, som hjelper aorta og årer å slappe av, noe som stimulerer blodsirkulasjonen og gjør at blodet flyter jevnere,

 

2. Bacoside B, som er et protein som gir næring til hjernens nerveceller.

 

Brahmi er kjent for å gi fordeler som:

- Forbedret læring, faglige og mentale evner,

- Følelsen av ro,

- Reduksjon av angst og depresjon,

- Økt klarhet i tankene,

- Forbedret kort- og langtidsminne og konsentrasjonsevne,

- Reduserte spenninger i musklene,

- Forbedret søvn kvalitet,

- Bedret fordøyelse,

- Kan redusere astmasymptomer,

- Kan redusere hudirritasjon,

- Kan lindre symptomene på ADD hos barn,

- Kan forsinke tegn på aldring og fremme langt liv,

- Hjelper kroppen med avgifting,

- Stimulering av hår og neglevekst.

 

https://www.altshop.no/1908-brahmi-pulver-ra-okologisk?aff_id=974

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMPFRØOLJE -Naturens best balanserte olje .

I følge Nils Christian Geelmeydens bok Sannheten på bordet viser det seg at nordmenn har høye forekomster av prostatakreft, testikkelkreft, tarmkreft  hudkreft , diabetes, multiple sklerose , astma, allergier av mange slagm.m

Det antaes at ca. 700000 nordmenn står i fare for å utvikle diabetes, ca 320000 nordmenn forventes å bli undersokt av hjerte ? og kar-sykdommer

Hvert syvende norske par er barnløse grunnet nedsatt forplantingsevne som utvilsomt kommer fra den maten vi  ?spiser?:https://bokelskere.no/bok/sannheten-paa-bordet-det-du-ikke-faar-vite-om-maten-din/389844/

 

?Boka gir grundig og ny informasjon om det vi finner i matbutikkens hyller, slik at vi kan velge den maten som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheten om giftstoffene vi ikke får vite at maten inneholder. Om næringsinnholdet som avtar uten at vi får kjennskap til det. Om systematisk feilernæring, mishandling og medisinering av dyrene vi spiser. Om skyggesidene ved genmodifisering, pasteurisering, prosessering og emballering.?

 

Vi har med andre ord behov for tilføring av n?ring for at vi skal holde oss friske og i god form .

ANBEFALING.?:

 

 

 

Hampfrøolje kalles «naturens mest perfekt balanserte olje». Dette på grunn av det høye innholdet av de essensielle fettsyrene omega-3 og omega-6 i et forhold 3:1 som er nærmest perfekt for kroppen vår.
 

1. Hampfrøoljen bidrar til å balansere hormoner:

Hemp er det eneste spiselige frø som inneholder gammalinolensyre, som eventuelt omdannes til det beskyttende hormonet prostaglandin PGE1 som regulerer hormonbalansen og støtter overgangsalder(menopause).
 

2. Hampfrøoljen regenererer og gir energi til hudens beskyttende lag:

På grunn av sitt høye innhold av omega-3 og omega-6-fettsyrer, har hampoljen en sammensetning som ligner på hudens lipider, noe som gjør det til en utmerket naturlig emulsjon og fuktighetskrem. Det er spesielt nyttig for tørr, trøtt eller dehydrert hud og negler. Det øker hudens elastisitet og evne til å holde vann i vev. Oljen kan også brukes til å behandle tørt hår og er ofte inkludert i balsam.
 

3. Hampfrøoljen er god for for vegetarianere:

Å få den rette balansen mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer kan være vanskelig for vegetarianere og veganere. Hampfrøolje har en optimal balanse mellom disse fettsyrene.
 

4. Hampfrøoljen bidrar til å senke kolesterol:

Hampfrøoljen er den eneste vegetabilsk olje som naturlig inneholder balansen (3:1) mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer, som kan bidra til å redusere kolesterolnivåer ved å akselerere metabolske prosesser. Med en raskere metabolisme, forbrennes fett med en raskere hastighet og blir ikke lagret i blodårene.
 

5. Hampfrøoljen kan være bra for diabetikere:

På grunn av sitt lave karbohydrat og sukkerinnhold, kan hampoljen være et fint tilskudd for diabetikere. Næringsstoffene som finnes i den kan hjelpe moderere blodsukkernivået.
 

6. Hampfrøoljen kan øke immunitet:

Omega-3 og omega-6-fettsyrer bidrar til bedre immunitet og regulere tarmfloraen, og dermed bygge en naturlig barriere mot mikrober og øke elastisiteten av legemet.
 

7. Hampfrøoljen bidrar hindre demyelinisering av nervesystemet:

Essensielle fettsyrer er nødvendig for en sunn cellemembranstruktur. De forhindrer også demyeliniseringen, ødeleggelse av myelinlaget (en membran som beskytter nervecellene).
 

8. Hampfrøoljen kan forhindre åreknuter:

Grunnet det høye innholdet av omega-3 fettsyrer kan hampfrøolje tynne blodet, redusere blodpropp og åreknuter.
 

9. Bruk hampfrøolje for å redusere betennelse

Hampfrøolje inneholder et utvalg av plantesteroler og alkoholer. Disse forbindelsene har vist seg å redusere betennelse - en felles faktor i mange forskjellige sykdommer. En studie publisert i ?Free Radical Biology & Medicine Journal? utført av ?University of Mississippi Medical Center? fant at cannabidiol var nyttig i minske virkningen av betennelse på oksidativt stress, reduserer risikoen for organskade og dysfunksjon. Oksidativt stress og inflammasjon bidrar til mange forskjellige sykdommer, så som Alzheimers sykdom, artritt, høyt blodtrykk, diabetes og aterosklerose.

 

https://www.altshop.no/raw-hampolje-250ml

 

Oljen kan brukes som en del av et ernæringsprogram for å opprettholde og forbedre god helse. Det er spesielt gunstig fordi den tilfører viktige fettstoffer til huden, hjernen og leddene. På grunn av sin høye Essential Fatty Acid profil, bør denne oljen ikke varmes opp, da dette vil ødelegge EFA-tallet. Så den er ikke egnet til steking, da dette reduserer fordelene ved oljen.

 

Nyttig til å lindre premenstruell spenning. Hampoljen er en naturlig aktioksidant og har anti-inflammatoriske egenskaper som sjelden finnes i andre oljer. Brukes både inn- og utvendig, den avgifter og renser huden din. Oljen kan brukes som en del av et ernæringsprogram for å opprettholde og forbedre god helse. Det er spesielt gunstig fordi den tilfører viktige fettstoffer til huden, hjernen og leddene. 

 

https://www.altshop.no/raw-hampolje-250ml?aff_id=974

 

 

 

TAKK FOR MATEN.

Jeg er stadig like forundret over at nordmenn er så lite opptatt av hva de spiser o en tid da maten er full av smaksingerdienser og fyllastoffer .

Eva Fjeldsta har skrevet en bok some r verdt å lese for alle som er  opptatt av sin egen og ssine families helse.

 

 

Eva Fjeldstad er utdannet homeopat og har arbeidet med fysiske og psykiske fordøyelsesrelaterte helseproblemer siden 2005. Hun startet da egen praksis etter 3 år som generalsekretær i Norske Homeopaters Landsforbund.
    Eva har undervist terapeuter i testanalyser av forsinket matvareallergi og underviser nå deltid ved Tunsberg Medisinske skole, biopatlinjen. Hun driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet. Eva er sosionom, har lederutdanning fra BI og hadde ulike lederstillinger i Kriminalomsorgen i 20 år før hun begynte å studere homeopati og medisin.

 

 

"Dette er en bok som vi burde hatt for lenge siden. På 360 sider har Eva Fjeldstad klart det nesten umulige: På en grundig og saklig måte tilegne seg ? og formidle ? det vell av opplysninger som foreligger om at maten vår kan være farligere enn vi har trodd.
    Boken inneholder lite om karbohydrater kontra fett eller protein, steinalder­ eller middelhavskost, men mye om noe som er viktigere: Hva gjør maten vi spiser med våre venner tarmbakteriene? De har lenge nok vært totalt oversett av både kostholdseksperter, Mattilsynet ? og mange leger. I del 1 i boka tar Eva Fjeldstad dem fram i lyset og forteller oss i enkle ordelag hvor viktige disse vennene er for helsa vår.
    I det neste kapitlet får vi en saklig korrekt, men innholdsmessig meget skremmende beskrivelse av det som tarmbakteriene utsettes for ? av antibiotika, plantevernmidler og tilsetnings­stoffer. Det er nesten umulig å forstå at de klarer den daglige kampen for til­værelsen i tarmen vår ? og helt umulig å forstå hvorfor ikke myndighetene har reagert for lenge siden. Dette kapitlet er meget dagsaktuelt, og modig ­ som en Jean d'Arch går hun rett inn i den opphetede striden om antibiotika i kyllingfôr. Hennes brede kunnskaper er langt for gode til at hun vil falle i den striden. Ikke minst fôrfabrikantene til oppdretts­næringen har mye å lære av å tilegne seg de opplysningene som hun presenterer.
    Matvareallergi og ulike intoleranser er viet et helt kapittel. Også her er hun meget godt oppdatert med hensyn til forsknings­frontene på disse meget vanskelige feltene ? både de praktiske og mer basale.
    Kapitlet om "surt, søtt og fett" er kan hende det med mest sprengkraft. Her kastes gamle "sannheter" overbord og framtidskonsekvensene kan bli store. Visst har opplys­ningene vært kjent lenge, men her presenteres de så enkle så selv forbrukere kan forstå dem. Og i det neste kapitlet er det nettopp forbrukeren som hun ? med rette ? fokuserer på.
    Forbrukere har makt ? og de bør bruke den. Mottoet er enkelt: Med forbrukermakt er ingenting umulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. Her i Sverige har det kommet ut flere bøker som tar opp kontroversielle sider ved dagens kost. Som nordmann er det med glede at jeg kan konstatere at Eva Fjeldstads bok er minst like god som de beste svenske på markedet. Den har et meget didaktisk opplegg, med plass både til egne notater og med tips og gode råd ? med tanke på hva som er bra for helsa. Jeg er selvfølgelig ikke enig i alle hennes synspunkter, men jeg har den største respekten for hennes faktakunnskaper.
    Best av alt: Hun setter vår framtid i fokus. Jeg er overbevist om at den vil nå fram til alle med sans for ? og vilje til å kjempe for ? en sunnere framtid.

Karolinska Institutet April 2015
Tore Midtvedt
Professor i medisinsk mikrobiell ekologi

 

https://www.altshop.no/takk-for-maten-av-eva-fjeldstad?aff_id=974

 

 

 

Gojibær! - ett av de mest næringsrike matkildene i verden.



Vi vet at "  :Mattilsynet har gjennom flere tiår godkjent sprøytemiddelet Roundup på basis av tester utført etter oppdrag fra produsenten Monsanto ved tre amerikanske laboratorier på 1970- og 80-tallet. Det Mattilsynet ikke forteller er at to av laboratoriene etter frigivelsen av testprotokollene nylig er blitt stengt og ledelsen idømt bøter og fengselsstraff som følge av vitenskapelig uredelighet. Vi får heller ikke vite at også datagrunnlaget ved det tredje laboratoriet mistenkes for å ha blitt "manipulert":https://bokelskere.no/bok/sannheten-paa-bordet-det-du-ikke-faar-vite-om-maten-din/389844/

Av den grunn er det utrolig viktig å rilføre kroppen morstandskraft.

Gojibær! - ett av de mest næringsrike matkildene i verden.

Ofte omtalt som ?røde diamanter? på det asiatiske markedet og en gang i tiden benyttet som helsefremmende og fundament i all mat av kinesiske munker. Det dype røde bæret er kanskje den mest næringsrike frukten på jorden. Bærene er en vegetabilsk kilde til proteiner, noe som er uvanlig for frukt og bær, og de er svært rike på antioksidanter som vitamin A og C. Smaken er krydderaktig søt og kan minne om tørket kirsebær og tranebær.

Disse bærene er blitt brukt som medisin og mat i over 6000 år i Kina, Tibet og India for å bla. beskytte leveren, redusere inflammasjon, forbedre synet, styrke
benene, sirkulasjonen og immunsystemet, forbedre den seksuelle funksjon/ fruktbarheten og generelt gi et lengre liv.

Gojibær inneholder 18 aminosyrer inkludert de 8 essensielle, 21 mineraler, bla sink, jern, kobber, kalsium, germanium, selen og fosfor, vitaminene B1, B2, B6, C og E, 8 polysakkarider, 6 monosakkarider, 5 umettede fettsyrer og 5 karotenoider. Gojibær er spesielt rike på karotenoider som betakaroten og zeaxanthin.

Gojibær inneholder meget høye nivåer av polysakkarider som er viktig for å bidra til god immunfunksjon og cellekommunikasjon. Polysakkarider kan bidra med å forbedre helsen ved å hjelpe kreft pasienter å bygge opp igjen deres naturlige forsvarssystem, forbedre DNA-reparasjon og vedlike­holde normal cellevekst og i tillegg bidra til å forsinke aldringsprosessen.

Flere studier viser at antioksidantene i goji kan hjelpe til med å redusere blodsukkeret og kolesterolnivået, i tillegg til å hjelpe hypofysen med å stimulere kroppens naturlige produksjon av HGH, noe som er viktig i forbindelse med anti-aging og lang levetid.

Kort fortalt inneholder gojibær per gram mer C-vitamin enn appelsiner, mer betakaroten enn gulrøtter og mer jern enn spinat.

Bruk: Gojibær pulveret er enkelt å bruke, det kan brukes i frokostblanding, yoghurt, dessert eller smoothies.

 

https://www.altshop.no/gojibaerpulver-frysetorret-goji-powder-freeze-dried-okologisk-250-g?aff_id=974

NYHETSBREV.

M.H.SEPPOLAS KUNST OG HÅNDVERKSPRODUKTER .
Organisasjonsnummer 918 525 548.
GALLERI GRÅBØLSØDEGÅRDEN
HALDENVEIEN 1340
1875 OTTEID.
ETABLERING AV ETT MINIGALLERI I LANDLIGE OMGIVELSER , 1,5 MIL FRA ºØRJE SENTRUM OG 4 MIL FRA HALDEN
ÅPENT ALLE DAGER FRA KL. 12.00-20.00
SALG AV MALERIER, LITIGRAFI OG TEGNINGER AV BILLEDKUNSTNER RUNE OLSEN ( 1948-2005.
UTSTILLINGER?:
Av utstillinger som han hadde kan jeg nevne ?:
Moss Kunstgalleri -Konkurranseutstilling 2 plass 1978
Bibliotekets foaje, Fredrikstad 1979
Galleri Palletten 1982
Galleri Pigalle 1984
St Croix , Fredrikstad 1995
Provisoriet , Fredrikstad ?1998?:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/12/30/utstilling-og-salg-av-malerier-litografi-og-illustrasjoner-av-billedkunstner-rune-olsen-1948-2005/

 



 

 



 

Handverksprodukter av grafisk designer May-Harriet Seppola ,
Håndlagde strikkemodeller, batikk, stofftrykk smykker.
mayharriet@gmail.com
Strikkedilla ?blues?:http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/09/13/strikkedilla-blues-og-andre-kreative-pafunn/

VAKSINERING-DEN UKJENTE HISTORIEN.

Desire Røver er en undersøkende journalist fra Nederland. På sin hjemmeside skriver hun ? ingen del av en vaksine hører hjemme i en menneskekropp?.


I 2012 deltok hun i ?Open mind Conference? i Skanderberg i Danmark., der hun holder forelesningen  ?Vaccination- the Unknown ?story?:https://www.youtube.com/watch?v=dCDbup1eo8Q
Hun påpeker at nesten ingen foreldre stiller spørsmål om hva vaksinen som barna får og ber aldri om å få se innholdsfortegnelsen.
Foreldre stole fullt  og fast på  propaganda  om  vaksiner  som fastholder at ?vaksinasjoner har alltod v?rt og de er sikre og effektive.?
Desire mener at vaksinasjoner ikke er immuniserende , men at det tvertimot  tilsammen med ytre fakrorer som  n?ringsfattig mat, , forurensinger , andre legemidler, pesticider, stråling m,m er årsaken til til den økende frekvens av autoimmune sykdommer, nevropsykiatriske problemer som autisme og  kollaps av immunforsvaret .

Hvorfor vaksinerar vi oss ?
* Alle gjør det -manipulering fra helsemyndighetene .
*Det inngår i loven i visse land.
*Følelsesmessig utpressing - vise solidaritet .
*Beskytte oss mot sykdom -selv om det i praksis viser seg  at  de vaksinerte i stør utstrekning likevel blir syke .
* Opnå god helse - enda det vier seg at uvaksinerte er friskere enn vaksinerte.
*Slippe å tape penger grunnet sykdomsfrav?r på jobb..

En annen grunn er at legemidler fremheves som forebyggende til tross for at 59 % av de som stiller opp de medisinske retningslinjene  har sterke koblinger til diverse firmaer som driver legemiddelfirma.
.Dette er noe som får konsekvenser for pasientene.
Dette blé diskutert i ?Health Policy Report  NEJM  ?2004?:http://www.nejm.org/

Allerde under utdanningen til legestudiet bygges det relasjoner mellom studentene og diverse legemiddelfirmaer  i form av gaver av ulike slag , som får mottakeren av dette til å føle skyldfølelse og takknemlighet  og forpliktekle mot giveren.
Hvorfor fortsetter så slike massevaksinasjonsprogram , når vi vet at de gjør mere skade enn nytte .
Dette handler om hvilke forestillinger vi ble manipulert til å tro på .
Når det gjelder vaksinering er det indoktineringsmantraen ?Vaksiner er sikre og effektive
Når det stilles spørsmål ved noe vi har trodd på hele livet, begynner verden å gynge litt og vi blir redde og usikre .

Men kan vi komme vekk fra denen redselen og begynne å se verden med ett åpent sinn, kan vi også akseptere ny ?kunnskap?:?    ?:http://vaccin.me/2012/10/01/open-mind-conference-halso-och-sjukvardens-vaccinpropaganda-har-lurat-oss/
?    

  I sitt foredrag sier hun at feber er en naturllig prossess i kroppen for å helbrede seg selv  og hvis denne prossessen stoppes betyr dette det samme som å forgifte seg selv,

Fredrik Klenner kurerte poliopasienter med høyoppløselig flytende vitamin C .

Wikipedia skriver følgende om Megavitaminterapi?:

Megavitamin terapi er bruk av store doser av vitaminer, ofte mange ganger større enn det anbefalte kosttilskudd rasjon (RDA) i et forsøk på å forebygge eller behandle sykdommer. Megavitamin terapi er vanligvis brukes i alternativ medisin av utøvere som kaller sin tilnærming "ernæringsterapi", men også brukt i mainstream medisin for "meget sjeldne" genetiske forhold som reagerer på megadoses av  ?vitaminer?:https://en.wikipedia.org/wiki/Megavitamin_therapy
Bertram Russel har uttalt at vaksiner er mental lobotomi.

Statistikk fra 2013 fra USA ?:
* 1 AV 6  barn har l?ringsproblem.
*1 av 9 barn lider av astma
*1 av 87 barn har autisme
*1 av 150 b arn  har diabetes
* 15-20 % lider av SDHD
 og 1-2 % av barna dør av vaksine .
Shaken baby syndrome kan virke som om foreldrene har mishandlet barna og mange foreldre har blitt arrestert på det grunnlag for mishandling .

Professor Boyd Haley ved Kentucky Universitet sammenligner det å go eft nyfødt barn en vaccine med at en voksen mann får 30 vaksiner på en og same  ?dag?#718d50cbfa63">:http://www.forbes.com/sites/sciencebiz/2010/06/28/another-hero-of-the-anti-vaccine-movement-bites-the-dust/#718d50cbfa63


Bentonittleire er et naturlig absorberende stoff som behandler systemet med ekstrem følsomhet. Redmond Clay virker som en svamp som drar substanser, inkludert giftstoffer, inn i sin egen struktur. Bentonittleire kan absorbere nær sagt det som er av kjemikalier, syre og tungmetaller og bidra til å fjerne det ut av kroppen uten at det skader kroppen. Ett gram leire har en overflate på 800 kvadratmeter. Jo større overflate, jo større absorbsjonsevne. På grunn av leirens store absorbsjonskapasitet anbefales det å drikke rikelig med vann når den brukes.  
Hvor ofte trenger jeg å bruke leire innvortes?
Flere kilder anbefaler å drikke leire en gang dagllig. Mange mennesker hevder dog å ha hatt suksess med å drikke leire flere ganger daglig. Mens mange bruker leire daglig som mineraltilskudd eller preventivt, er det andre som bare bruker den når de føler behov for det. Det som virker for èn person har kanskje ikke samme effekt for en annen.
Hvordan tilbereder jeg Redmond Clay?
Utvortes bruk: Bland leiren med rent vann til den får en konsistens som sennep. Blandingen smøres på huden mot sår, blåmerker, byller, insektstikk (inkl. bie- og vepsestikk), hevelser, infeksjoner, småsår, eksem, leddgikt, akne og brannsår m.m. Leiren kan også brukes som ansiktsmaske (krymper 13 ganger sin egenvekt når den tørker). Innvortes bruk: Fyll et (syltetøy)glass (ca. 8 dl.) med vann og ha i 1 toppet ss leire. Vent til leiren synker og rist. Oppbevar i kjøleskap og drikk ca. 1 dl daglig. (NB: Effekten er tilnærmet lik selv om du ikke rister opp bunnfallet hver gang). Ved å følge anbefalt dosering vil en boks vare i hele 4 måneder, noe som gjør Redmond Clay til et meget rimelig mineraltilskudd.

Mineralinnhold: Prosentsats angir del av daglig behov (FDA-norm): Kalsium (5%) jern(97%) jod(48%) magnesium(30%) sink(2%) selen
https://www.altshop.no/2178-redmond-clay-rensende-helsebringende-mineralleire-283-g?aff_id=974

https://www.altshop.no/2178-redmond-clay-rensende-helsebringende-mineralleire-283-g?aff_id=974

 

URKORN.

Bibelen beskrivet at Jesus matet 5000 mennesker med 5 brød og 2 fisker.
Det hersker liten tvil om at brødene ble bakt av bygg, som er ett av de eldste kulturplanter vi har .
Man vet at bygg ble dyrket for mere enn 10000 år siden.
Den menneskelige sivilisasjon begynte med at vi dyrket maten i jorden og ble fastboende.
Ved Aswan i Egypt har man funnet  funn av korn som er datert til 10000 år f.Kr. .
Kornslaget kallers ?vill enkorn? og er det eldste man kjenner .

Enkornets næringsinnhold har i flere studier vist seg å være radikalt annerledes enn de konvensjonelle moderne hvetesortene: ? Proteininnholdet er høyere enn i noen annen hvetetype, men enkorn har en annen sammensetning av protein enn de andre hvetesortene; den har en høyere andel glutenin i forhold til gliadin, og gliadinvarianten i enkorn mangler de genene som folk som ikke tåler vanlig hvete ofte reagerer på. Dette betyr at mange som reagerer på vanlig hvete kan tåle enkorn. ? Tre til fire ganger mer betakaroten ? Dobbelt så mye vitamin A ? Fire ganger så mye av antioksidantene lutein og riboflavin Enkornets smak er nøtteaktig og aromatisk, mens fargen er gulaktig pga det høye karoteninnholdet. Kjernen er hard, og kombinert med lavt gluteninnhold, krever enkorn andre bakemetoder enn det vi i vårt moderne kjøkken er vant med; kaldheving og surdeig står sentralt. Enkorn er spesielt egnet i kombinasjon med andre gamle kornsorter, som emmer og spelt. Under baking beholder enkornet mer av sine næringsstoffer enn moderne hvetetyper ?gjør?:https://norskurkorn.no/Enkorn.htm

På Brandbu står Johan Swärd og myser i det skarpe lyset. Svedjerugen, kornet som skogfinnene tok med seg til Norge for flere hundre år siden, vokser allerede over hodet hans. Vinden former vakre mønstre i åkeren. Enkelte kaller Hadelands-landskapet Nordens Toscana.

? Jeg har ikke sett politiet på tunet ennå, sier kornbonden med et smil.

Han er urkornets gudfar i Norge, og har oppformert og testet 40?50 ulike slag. EU-regler skal stoppe bønder som Swärd, men hittil har ingen tømt såkornposene på låven hans, selve «genbanken». Mange av dem ikke godkjente sorter, som loven sier de må være. Emmer, spelt, enkorn og svedjerug er gamle og solide kornsorter tilpasset nordiske forhold, utviklet av bønder i flere generasjoner.

Urkornbølge. Bronsealderkornet emmer har blitt den økologiske Oslo-restauranten Maaemos favoritt. Kjøkkensjef Esben Holmboe Bang berømmer kornet.

? Vi vil utvikle brødbaking med urkorn. Jeg synes emmer har fantastiske egenskaper. Brødet får en annen struktur, seigere og grovere. Smaken er kjempegod, den har en mørkere smak enn andre melsorter. Vi har også et nytt prosjekt der vi skal utvikle en ny type øl på gamle kornsorter, sier kokken.

På Noma i København, to ganger kåret til verdens beste restaurant, har de «oldtidskorn» på menyen. I Oslo går varmt speltbrød til 40?50 kroner stykket unna i bakeriene. Kolonihagen på Frogner selger «Urkornbrød» med enkorn, emmer og spelt. Snowboardstjernen Terje Håkonsen prøvde seg med eget bakeri på Bygdøy, «Korn», med varer laget på spelt og emmer.

Mange mener gamle kornsorter er sunnere, gir mindre allergier og mageproblemer. Men gammelkornet har politiske og økonomiske slagsider.

Tap av arter er blitt en alvorlig trusel. Å ta vare på genressurser er et viktig politisk mål i Norge. En gang var frøet fritt. Hvem skulle bestemme hva bonden la i sin jord? Ingen ? før landbruket ble  ?industri?:http://www.dn.no/d2/d2mat/2011/07/22/han-far-ikke-ha-rent-mel-i-posen

Mel vi kjøper i butikken er tappet for fettstoffer for å gi det lengre holdbarhet.
Gamle kornsorter har vist seg å gi mindre mageproblemer, allergier og matintoleranse.
Mektige n?ringsinterersser vil forby urkorn og heslt utrydde det totalt.
Norge sa ja til EU -direktivet i 2004 som tillater patent på planter og dyr

I Nord-Amerika har patentering av frø og såvarer vist seg å bli en katastrofe miljømessig og helsemessig.
Mattilsynet som burde ha som oppgave å forsikre oss forbrukere om at de handler til vår beste , skjuler seg bak ?Codex Alimentarius? som i utgangspunktet ser meget uskyldig ut.

 



 

De skriver dette på sin nettside ?:
Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.
Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med  ?n?ringsmidler?:https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/codex_alimentarius.89
Men sannheten er denne ?:
Codex Alimentarius er et FN-organ i samarbeid med WHO, og lager matstandarder. Norge deltar via Mattilsynet, men informeres du om det? Media deltar ikke, og forbrukerne informeres ikke.
Norske myndigheter jobber i praksis for at du skal ha minimal tilgang på effektive naturmidler. Norge er allerede ett av de mest restriktive land i verden hva gjelder tillatte doser og utvalg blant kosttilskudd og naturmidler som stevia, salvie, urter etc.
Codex Alimentarius omhandler mye mer enn vitaminer og mineraler, med ca 30 komitèr er målet å innføre ?guidelines? og matstandarder på alt som kan puttes i din munn og på din kropp. Det vil si, at om kontrollen i Codex havnet i feil hender, noe vi sterkt kan påstå at det allerede har og alltid har vært, så er ditt liv og din helse i fare. Liv og næring står nært relatert, og tross medias hensynsløse og ignorante holdning til menneskers beste har gjort at mennesker nær sagt blitt lurt til å tro at vitaminer er farlige for vår helse og bør ?unngåes?:http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%e2%80%93-mat-som-vapen/

Landbruks-og Matdepartementet innrømmer at det er frøindustrien som står bak regelverket i EU , som støttes av bakerindustrien som vil ha ensrettede kornsorter som gir rask heving.
Fullkornprodukter av rug, bygg  og havre har vist seg å redusere risikoen for diabetes, hjerteskdommer og flere kreftstkdommer

Ett godt tilskudd for å øke motstandskraften er Bipollen.

Hvorfor hjelper bipollen? Menneskekroppen inneholder flere grunnelementer (enzymer, hormoner, vitaminer, aminosyrer, mineraler, viktige fettstoffer, osv) som må fornyes ved hjelp av det vi spiser. Vanlig føde er ofte fattig på disse vitale stoffene. Ettersom bipollen inneholder alle disse elementene, er det et unikt, fullverdig næringsmiddel. Når kroppen er i ubalanse pga. mangelfullt kosthold kan sykdommer og svakheter lettere gripe inn. Bipollen kan da bidra til å gjenopprette kroppens balanse. Ved å gi kroppen et daglig tilskudd av bipollen kan en på en enkel måte forsikre seg om at kroppen får tilført alle livsnødvendige stoffer. Idrettsutøvere nyter godt av at bipollen stimulerer produksjonen av røde blodlegemer, og bidrar dermed til økt oksygenopptak ved regelmessig bruk i kombinasjon med trening. Slik kan en øke yteevnen på en helt naturlig og lovlig måte!
Bipollen er effektivt mot allergier. Bipollen kan hjelpe mot de fleste typer allergier - også pollenallergi! Det gjelder bare å begynne forsiktig og la kroppen bygge opp motstandskraften gradvis. Begynn gjerne flere måneder før pollensesongen starter.
https://www.altshop.no/1720-bipollen-granulat-okologisk-250-g?aff_id=974

 

 

AKKUTTVEDTAK ER EN KRENKELSE AV BARNETS JURIDISKE RETT.

Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse av barnets juridiske og menneskelige rett til familieliv og rett til å bevare sin identitet.

 

De tvangsmidler som brukes av barnevernet i Norge   ofte gjennom akuttvedtak før undersøkelse er gjennomført og før saken har fått en rettslig prøving, betyr at barnetsrettssikkerhet svekkes. Ofte fører akuttvedtak til en krenkelse av barnets juridiske og menneskelige rett til familieliv og rett til å bevare sin identitet.

 

I disse tilfellene er det ingen god klageadgang, fordi den instans som er ansvarlig for krenkelsen av barns rettigheter, er samme instans som har som oppgave å beskytte barnet. Det er «systemet»med barnevernet/ sosialtjenesten som definerer hva som er barnets beste. De har makt til å definere problemstillinger, makt til å gripe inn og makt til å evaluere sine egne avgjørelser.

 

Det er velkjent at maktfunksjoner må holdes atskilt dersom man ønsker å være en rettsstat verdig..

 

 

Det beste tiltaket for å bygge tillit i barnevernet, og for å få et barnevern som kan beskytte barn og gi barn og familier hjelp, ville være å ha et barnevern (sosialtjeneste) som utelukkende hardenne oppgaven. Dette kan være organisert som et landsdekkende rådgivningssenter, for eksempel etter modell fra Australia med såkalte «familierelasjonssentre» som er blitt bygget opp der. Dissesentrene, som gir råd og hjelp til barn og familier, ville måtte knytte til seg dyktige rådgivere, terapeuter og ikke minst meglere.

 

En annen myndighet, en tvangsmyndighet, vil være ansvarlig for å ta beslutninger vedrørende omsorgsovertakelse av barn. Denne myndigheten ville trenge dyktige etterforskere med kunnskap om barnsbehov og utvikling, kulturkompetanse og pålitelige avhørsteknikker - og med standardiserte etterforskningsmetoder basert på nasjonale retningslinjer, noe som mangler i dag.

 

Et slikt myndighetsorganvil bedre være i stand til å utarbeide et solid faktagrunnlag for å fatte velbegrunnede avgjørelser om tvangsinngrep - avgjørelser som så kan overprøves i en uavhengig domstol. I et sliktmedmenneskelig og rettssikkert system ville tillit kunne   ?bygges?: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/hvordan-skal-vi-verne-barna-1.453456#post_301077

 

En passende bok for denne anledning spesielt for de etater som tvangsfjerner barn er følgende bok til ettertanke.

Hvem tok osten fra de unge? av dr. Spencer Johnson, M.D

Mange mennesker over hele verden som har lest originalversjonen av 'Hvem tok osten min?' sier at de skulle ønske de hadde visst om "ostehistorien" når de var yngre.
De mener det ville ha gjort ting enklere for dem.

Hva gjør du når verden er i forandring? Finn din vei gjennom en oppvekst som stadig er i forandring. Sammen med figurene i denne boken - Sniff, Smett, Hakk og Hikk - får du en morsom reise. Du skal finne osten - eller det som er viktig for deg.

 

https://www.altshop.no/hvem-tok-osten-fra-de-unge-av-dr-spencer-johnson-m-d?aff_id=974

 

 

 

 

Jeg tenker nok du skjønner det sjøl.

Jeg leste   Deres bok om Kristoffer to ganger  og som så mange andre ble jeg rystet I min sjel over den tragiske historien .

Det som sjokkerte meg like mye var at alle snudde ryggen til den lille gutten og unnlot å gjøre noe ,inkludert hans n?rmeste ?familie?: https://bokelskere.no/bok/jeg-tenker-nok-du-skjoenner-det-sjoel-historien-om-christoffer/258054/

Jeg har lest flere avisartikler om denne gutten som ble pint I hjel av sin stefar og det har kommet frem at en representant fra barnevernet var til stede I hjemmet til Kristoffer og at denner representanten var meget behjelpelig med å nekte hans biologiske far enhver kontakt  med sin sønn.

For en tid tilbake skrev jeg ett brev til statsminister Erna Solberg med disse ord?:

?DEN SISTE DAGEN i Christoffer Kihle Gjerstads liv har få lyspunkter. Den starter ille og blir bare verre. Selv om vi ikke kan fastslå hva som skjer med åtte-åringen denne dagen, 2. februar 2005, eller nettene forut, for skadene oppsto ofte etter leggetid, vet vi hvilke skader han senere på kvelden blir funnet med. De er massive, ifølge rettsmedisinerne som obduserte ham:

«Av tegn til vold er det påvist utbredte områder med blålig misfarging av hudeni ansiktet, armene, skuldrene, høyre flanke, høyre hofte, samt på begge lår oglegger. Flere steder går fargen over i rødt, grønt og gult. Det er hudavskrap ivenstre tinning, på høyre panne/tinning, på begge skuldre, på innsiden avvenstre overarm, på venstre side av lenderyggen, samt fortil på knær og venstrelegg.»

Og: Mønsteret i hudavskrapet kan ligne mønsteret i tapetet på barnerommet.?

 

En annen tragisk historie utspilte seg på Stord der en liten gutt på 3 år ble drept av sin fosterbror , også her var barnevernet til stede .

5 søsken ringte  desperat til barnevern og politi for å få hjelp mot sin voldelige far , som stadig utsatte deres mor for vold.

Ingen lyttet til dem før det grusomme skjedde at moren ble funnet død av sine barn.

Verken faren elelrandre ble straffet for ?dette?: https://www.facebook.com/notes/10153081100879826/

 

Nå tror jeg og mange  andre med meg at Kristoffersaken blir brukt for å kriminalisere biologiske  foreldre , for det er ingen tvil om at det skjer en ?familielobotomering  samtidig som en brutal menneskehandel med små hjelpeløse barn , som er helt  maktesløse i dette spillet , som pågår mens foreldre sitter maktesløse motstatlig terror.

 

Mange  ser sammenhengen mellom de overgrep som foegikk mot Romanifolket der det  anslåes at ca. 1500 barn ble tatt fra familiene uten lov og dom og det som  skjer med familier som enten er aleneforsørgere eller har svak økonomi.

 

I2010 var jeg tilstede på ?Barnevernspanelet? der lederen uttalte at svak  økonomi var omsorgssvikt , noe som er totalt uforståelig , når barn fra  familier av denne kategori blir fjernet fra sine hjem til  barneevrnsinstitusjoner og fosterhjem som tjener seg søkkrike på andre  menneskers ?tragedier?: https://www.facebook.com/notes/may-harriet-seppola/referat-fra-barnevernpanelet-fredag-14-012010/501509529825

 

Monika Nordli - Skammens  ?stein?: https://www.youtube.com/watch?v=1mWD5vxnjMs

 

 

Fram til 1980-årene var det ca. 3.6 barnevernssaker I domstolen på landsbasis.

Da den nye barnevernsloven kom I 1993 sammen med opprettelsen av fylkesnemdene som  faktisk kun er ett politisk forvaltningsetat og ingen domstol, så økte  omsorgsovertakelsene med 400 % .

 

Er dette  fordi alle biologiske foreldre med ett er blitt dårligere omsorgspersoner  eller er det fordi at ?PSYKONOMFORENINGEN?som er dommere, psykologer, fosterforeldre, barneevrnsinstitusjoner, politi ogbarnevernsan satte skal tjene penger .

 

Barnevernsjef Else Karin Bukkøy (61) i Timekommune skriver 17. november 2011, sitat (med vår utheving):

 

I denne tiden ble saksbehandlerne i det  kommunale barnevernet utfordret av Bufetat til å søke i eget nettverk etter fosterhjem. Som om ikke saksbehandlerne hadde nok barnevern på arbeid om de  ikke også skulle ha det i venneflokken på fritid.

 

Med det er vel katta ute av sekken og Barne-og familiedepartementet, Bufdir, Bufetat og barnevernet fremstår som løgnere ved å lage lovetekster og retningslinjer som forespeiler folket at man alltid søker etter fosterhjem i barnets storfamilie først og deretter er habile ved valg av fosterhjem. Bakryggen på folk har barnevernet ansatte sin egen slekt, kollega og venner somfosterforeldre til barn som de har tatt fra familiene.

Sloss for bedre lønn til?fosterforeldrene?

Mange fosterforeldretildeles årlig millionlønn og noentar flere barn og belønnes enda høyere. Institusjonene nedlegges, samtidig medat private småinstitusjoner opprettes i hjemmene

Kilde:http://www.knut.com/2011/12/barnevernet-ansetter-venner-som-fosterforeldre/

 

I 1996 kom Den  europeiske menneskerettskonvensjon til at Den norske stat begikk enirreversibel krenkelse, da Adele Johansen ble fratatt sin nyfødte datter i1989.

Har vi så lært noe av Adele saken?

Barnevernlovens bestemmelser må anvendes isamsvar med EMK artikkel 8 om respekt for familielivet. Det er ikke tvilsomt at foreldrenes rett til samvær med sine barn etter en omsorgsovertakelse,beskyttes etter bestemmelsen. Dette kommer altså klart frem i EMDs dom i sakenAdele Johansen mot Norge. Det er også drøftet av Høyseterett i Rt.2004 s. 1046og Rt. 2003 s. 425.

I Rt. 2003 s. 425 uttalte Høyesterett:

?I Adele Johansen-sakenavsnitt 78, som er gjentatt i flere senere saker, tar domstolen utgangspunkt iat omsorgsovertakelse normalt bør være et foreløpig tiltak med sikte pågjenforening, og at det i gjennomføringen av tiltak må finnes en rimeligbalanse mellom barnets interesse i å forbli i offentlig omsorg og forelderensinteresse i å bli gjenforent med ?barnet?: http://www.riksavisen.no/?p=4806

 

Ingen  har l?rt noe av overgrepene mot Romanifolket  eller av Bjugn-saken , det hviler en hysterisk stemming vedrørende  seksuelle overgrep og mistanke om at dette  foregår innen  den n?rmeste familie.

På åtti- og  nittitallet opplevde vi en flodbølge av incestbeskyldninger i barnefordelingssaker. Mange foreldre fikk fengselsstraffer. Men i ettertid hardet vist seg at flere saker ikke hadde noen forankring i virkeligheten.Den pensjonerte dommeren Trygve Lange-Nielsen gjenopptok mange saker, og bidro til oppklaring av 24 justismord.



Atle Joar Hage tok sitt eget liv etter å ha sonet en dom for seksuelle overgrepmot sine to barn, men ble 11 år etter sin død fullstendig renvasket i en  gjenopptakelsessak som barna selv anla.

 

Lagmannsrettens enstemmige frifinnelseav Atle Joar Hage inneholdt sterk kritikk av de sakkyndige psykologene som var overbevistom at Atle hadde misbrukt sine barn. Hages eks-kone har rettet feilaktigeincestbeskyldninger mot i alt tre menn: Atle Joar Hage, Per Borthen (andreektemann), samt hennes og Atle Joars sønn. Kvinnen har utrolig nok ikke blittstilt til ansvar for all elendigheten hun har ?forårsaket?:

 

Jeg hørte ett interju med barneminister  Solveig Horne og Dem og hørte at De etterlyste barnas rettigheter, noe jeg erfullstendig enig med dem I , men biologiske foreldre har ingen form for rettigheter.

Anonyme bekymringsmeldinger blir brukt som  bevis I fylkesnemda og domstolen uten  å  undersøke hvilken motivasjon som ligger bak anmeldelsen og bruk av  udokumenterte psykiske diagnose blir akseptert som sannhet .

En liten oversikt til slutt overfor  begrunnelser for omsorgsovertakelse.

 

Utvalget består av 61 saker -alle ble prøvd i fylkesnemda - sakenee er fra 2000-2012 -det ble fattet vedtak om omsorgsovertakelse i 59 saker - i  7 sake fra samme tidsrom var det en som ikke  endte i omsorgsovertakelse .
Felles for de sakkyndige rapporter bortsett fra fem-5 -- er kildegrunnlaget  hovedsaklig basert på barnevernets dokumeter og informanter fra det offentlige hjelpeapparatet - vitner som vitnet positivt for den private part ble nesten  utelukkende neglisjert .
Eksempel på sluttformulering i mandatet - sakkyndige må vurdere omtilbakeføring vil skape store problemer for M grunnet barnets behov forforutsigbarhet og trygghet .

DOKUMENTASJON PÅ OMSORGSSVIKT.
61 SAKER - 9 utredninger manglet totalt vurdering og beskrivelse avomsorgssvikt - det manglet konkret påvisninger av hvilke belastninger barn  hadde  blitt utsatt for som defineres som omsorgssvikt - 2 utredninger baserte  seg på hvilke behov barna trengte å få tilfredsstilt og hvilke ressurser somfantes hos barna og deres familier og nettverk.

 

37 UTREDNINER-beskrivelseav psykiske personlighetsavvik -pesonlighetsforstyrrelse, asosiale trekk ,ego-svake-narsissisme psykopati.


4 utredninger , basert på kognitive vansker - moderat/lettere utviklingsshemming- IQ-TESTEN WAISS": hovedkilden i disse utredningene "; patologiskebeskrivelser-ett av hovedpremissene i fylkesnemda vedtak i 29 saker - påvisningav psykisk sykdom / lidelser  etter standardiserte kriterier manglet i 27 utredninger .


Hovedkilden ":referanse til psykolog/psykiater - kun i 5 tilfelle haddedet blitt satt en psykiatrisk diagnose - preget av mangelfull, undersøkelsesbasertpå omsorgskompetanse og observasjonsdata.
alternative tolkninger .
av 38 sakyndige  utredninger -ingen begrunnelse til hvorfor opplysninger fra vitner til biologiske foreldreikke er tatt med .


Opplysninger som  belyser saken , men som blir utelatt bryter med forvaltningslovens bestemmelsefor saksutredning og GOD SKIKK beskrevet  i HÅNDBOK FOR SAKKYNDIGEUTREDERE (Backe Hansen og Øvrebø  i ?1999?: https://bokelskere.no/bok/kampen-om-barnets-beste-er-rettssikkerhet-i-barnevernssaker-mer-enn-en-illusjon/376016/

Bokomtale":

I De fire leveregler klarlegger don Miguel Ruiz de selvbegrensende holdningene som fratar oss livsgleden og skaper unødig lidelse. Vær ren i ord, ta ikke noe personlig, la være å forutsette ting og gjør alltid ditt beste.

Disse tilsynelatende enkle, men svært virkningsfulle leveregler, er basert på gamle toltekernes visdom. De fire leveregler kan raskt omskape livet ditt til å bli en opplevelse av frihet, ekte lykke og kjærlighet!

"Don Miguel Ruiz' bok er et veikart til opplysning og frihet"
Deepak Chopra

"En inspirerende bok med dyp lærdom"

https://www.altshop.no/1064-de-fire-leveregler?aff_id=974

 

DEN SKJULTE GIFTEN.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet skrev I sin rapport I 2013 at soppgifter I korn og kornprodukter har økt kraftig de siste 10 årene .

Det gjelder spesielt muggsoppgifter av slekten??Fusarium?

 

Fusarium nivale er årsak til snømugg i hvete, rug og gras, en alvorlig overvintringssykdom i Norge. Fusarium culmorum har mange vertplanter, av størst betydning er angrep på korn og mais. På korn gjør den mye skade ved angrep på røtter og nedre del av strået (Fusarium-fotsyke), synlig som et brunt parti, ofte med et lyserødt belegg av sporer. Strået blir gjerne hvitaktig, kort, og akset får liten eller ingen mating. Soppen kan også angripe i akset (aksfusariose), synlig som brune flekker på ytteragnene. De enkelte korn i akset kan bli helt  ?ødelagt?:https://snl.no/Fusarium

Bioforsk plantehelse mistenker ar den sterke økningenskyldes endrede dyrkingsforhold og fuktige somre .

Muggsoppgiften DON får vi for mye av via brød og grøt.

Det er tidligere vist at konvensjonelt dyrket korn kan inneholde mer Fusarium og muggsoppgifter  (mykotoksiner) enn økologisk dyrket korn. Økologisk korndyrking innebærer et gjennomtenkt vekstskifte, og det brukes ikke mineralgjødsel eller kjemiske plantevernmidler mot sopp eller ugras.

I vår undersøkelse finner vi at manglende vekstskifte og bruk av mineralgjødsel og plantevernmidler kan forklare et høyere innhold av fusariumsopp og muggsoppgifter i konvensjonelt dyrket korn. Når det gjelder klimafaktorer, ser det ut til at varm juli måned fremmer giftproduserende fusariumarter, mens kaldt og fuktig vær før korntresking er av særlig betydning for at soppen skal produsere muggsoppgifter.

Veterinærinstituttet har undersøkt 600 prøver av økologisk og konvensjonelt dyrket korn og fant at økologisk korn hadde lavest innhold av Fusarium-muggsopper og viktige muggsoppgifter som deoksynivalenol (DON) og HT-2 toksin. Slike muggsoppgifter kan være helseskadelige for dyr og mennesker.

Dyr kan få redusert fôrinntak og tilvekst, tarmskader og svekket immunsystem. Giftstoffene er også knyttet til alvorlige sykdomsutbrudd hos mennesker i Russland og Asia.

 

År etter år med korndyrking på samme arealer ser ut til å videreføre og forsterke smitten i jorda. Det viktigste bidraget til redusert innhold av Fusarium og muggsoppgifter i kornet viste seg å være vekstskifte med andre vekster enn ?korn?:http://forskning.no/mat/2012/06/hva-pavirker-mugg-og-muggsoppgifter-i-korn

Det er s?rlig barn som  rammes  mest helsemessig , fordi de har mindte kroppsvekt å fordele hiften på .

Barn mellom 1-9 år får I seg opptil 350 % mere DON enn grensen som Mattilsynet har bestemt. Som tolererbart daglig inntak.

 

Det er hvetemelet som bidrar til overskridelsen .

HT-2 og T-2  er høyere enn ønskelig hos småbarn .

Giften som muggsopp etterlates I korn og kornprodukter

Hverken i EUs regelverk eller i vårt nasjonalt regelverk er det fastsatt grenseverdier for T-2 og HT-2 i næringsmidler for humant konsum.

 Nasjonalt har vi imidlertid siden mange år tilbake hatt veiledende grenseverdier for humant konsum som bl.a. Mattilsynet kan benytte i tilsynssammenheng.  Mattilsynet har også gjennom mange år tatt prøver og analysert for mykotoksiner, herunder T-2 og HT-2. Analyseresultatene rapporteres til  ?EFSA?:https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2013/des/anbefaling---forekomst-av-t-2-og-ht-2/id2433987/

 

Giften som muggsopp etterlates I korn , kan ikke sees , luktes eller smakes og den følger kornet som en blindpassasjer .

Veterin?rinstituttet  har fastslått at produkter som pasta, brød, havregryn og kornblandinger er forurenset av DON og HT-2.

Muggsoppgifter kan utløse betnnelsesreaksjoner og over tid kan dette føre til kreft, leverskade, nyresykdom og redusert immunforsvar .

Det foreligger også fare for immflammatoriske sykdommer i tarmsystemet , bl.a ?Crohns syndrom

 

En kronisk betennelsestilstand som i perioder gir magesmerter, diaré og vekttap, avløst av perioder med få eller ingen symptomer. Sykdommen forekommer typisk i det siste stykket av tynntarmen (ileum) og/eller tykktarmen, men kan forekomme langs hele ?magetarmkanalen?:http://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/crohnssykdom.php

 

EU og Norge har fastsatt grenseverdier av muggsopp for griser , men ikke for mennesker .

Dataene viser at bruk av kjemiske sprøytemidler mot sopp , lettløselig nitrogengjødsel og liten grad av vekstskifte er de tre faktorer som bidrar til økningen av høyt innhold av muggsoppgifter i korn .

 

Nitrogengjødsel øker planteveksten , men gir samtidig kornet en svekket cellestruktur .

Økologisk korn har høyere verdier av viramin c , jern, magnesiumog fosfor.

Planteforker Kirsten Brandt påpeker at kunstgjødsling av hvete og bygg gir lavere innhold av fenolsyrer, som er kornets immunforsvar av soppangrep

 

Av den grunn er det meget viktig å tilføre kroppen n?ring for å styrke immunforsvaret.

 

Det er særlig innholdet av anioksidanter som fremheves, og man bygger det på vitenskapelige sammenligninger av 20 vanlige bær og frukter. Retorikken er spesifikt rettet mot blåbær, som inntil nå har sittet på sunnhetstronen. Det er også gjort forsøk som tyder på at aktivstoffene i solbær bidrar til å styrke immunforsvaret og bekjempe infeksjoner. Det er særlig to av antioksidantene (i tillegg til C-vitaminet) som forskerne interesserer seg for; flavanoider og anthocyaniner, som er det fargestoffet som gir solbærene den mørke fine fargen.

De sortene vi dyrker i dag, inneholder flere ganger så mye c-vitaminer og antioksidanter som de sortene vi dyrket for 30 år siden. Det er stor forskjell, og så har de en mye mildere smak, så de er gode å spise.

Solbær inneholder store mengder C-vitamin, 81 mg per 100 gram friske bær (Til sammenligning inneholder appelsin 54 mg pr 100 gram). I tillegg inneholder bærene mye av vitamin E.

Både E- og C-vitamin er såkalte antioksidanter som bidrar til å nøytralisere frie radikaler i kroppen, og dermed hindre at cellene skades.

 Innholdet av antioksidanter i solbær henger nøye sammen med bærenes mørke farge. Et av de viktige antioksidantene i solbær, er de såkalte flavanoidene, fargestoffet som gjør solbærene så mørke.

Tatt regelmessig så kan solbærpulver gi deg en mengde helseeffekter, inkludert økt konsentrasjon, bedre immunforsvar, bedring av det kardiovaskulære systemet og forbedret muskelrestituasjon.

https://www.altshop.no/solbaer-pulver-okologisk-250-g?aff_id=974

 

Å HA URENT MEL I POSEN.

Ifølge myndighetene  er  det kun 35 % av det konnvensjonelle jorbruksarealet i Norge som behandles med plantevernmidler.
På  åkerlandet hvor kornet dyrkes , blir 95 % sprøyet   med gift, hovedsaklig med pesicider mot ugress og sopp.
Det totale frilandsforbruket av disse midler  var 318 tonn , som er en økning på ca/. 13 % .

I 2005 produserte norsk landbruk 1.45 millioner tonn  korn , andre råvarer og matmel , mens importen lå på ca.627000 tonn.
7 år senere  er den norske produksjonen sunket til en milion tonn samtidig som importen er økt til1.2 millioner tonn.
Med andre ord så har selvforsyningen sunket fra 70% i 2005 til 46% i 2012 .

Fra 1991 har kornarealene i Norge blitt redusert med 763000 dekar .
Flere ugressarter har blitt resistente , mengden av produsert korn  er redusert med en trefjedel . mens bruken av plantegift er fordoblet.

Undersøkelser fra Bioforsk viser at konvensjonelle kornavlinger har stagnert fra midten av 1980 -tallet .

Forklaringen ligger i dårlig jordkultur , hardpakking av jorden og nedgang i organisk materiale .

En rapport fra ?Korn og krise? fra Agro Analyse viser at om 10 år vil vi v?re i den situasjon at vi må importere 2/3  av det vi bruker til korn .og dyrefor .

Mer en 90 % av all norsk korn brukes ril dyrefor .

Ser man til matkorn og  mel til mennesker isolert , er selvbergingsprosenten nede i 20 %.

Matkornet importerei vi hovedsaklig fra Kazakhistan, , Tyskland og Baltikum.
Importen består for det meste av hvete .

Den globake etterspørselen etter korn er sterkt økende som et resultat fra ett     økende kjøttkonsum internasjonalt .

Verdensmarkedet for kort er sv?rt ustabilt , samridig som verdens samlende kornlager ikke dekker forbruket i mere enn etpar måneder.

Hittil har de økende råvareprisene hovedsaklig rammet den delen av befolkningen , som er fattig og underern?rt .
Under den globale matkrisen i verden 2008 , ble basismatvarene 50 % dyrere, og det fikk dramatiske følger for de mange millioner av mennesker , som allerede bruker 80 % av sine inntekter på mat .

For første gang i hisrorien nådde antallet hungrende i verden en miliiard.

Lederen for Fellleskjøpet  synes det er beklagelig at nordmenn tar tilgangen på mat for gitt .
Ved siden av dette har man elementer som driver med matsvindel.
Den svenske journalisten Mats -Erik Nilsson skriver i sin bok ?Den hemmelige kokken? ( 2007) at matsvindel ikke er noe nytt fenomen .

Da Mats-Eric Nilsson begynte å lese etikettene på matvarene, ble han skremt. Maten kunne inneholde 70 ingredienser, gjerne skjult bak betegnelser som E412. Det fikk ham til å lete etter det virkelige innholdet i maten vi spiser. Bak betegnelsen vanillin fant han ikke vanilje, men et aromastoff laget av råttent tømmer. Grønnfargen i pistasjeisen var laget av spinat. Og den ferskpressede appelsinjuicen var i virkeligheten lagret i opptil ett år. For den virkelige kokken sysler ikke lenger med ekte råvarer på et kjøkken. Han har hvit frakk og jobber på et ?labatorium?:http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3198145

Den britiske brødforfalskeren George Wood  ble i 1819 dømt for å ha urent mel i posen, han hadde blandet fyllstoffet ?alun?i brøddeigen .
Alun eller alum/kaliumaluminiumsulfat som det også kalles, brukes blant annet til farging av klær, garving av skinn og i vannrensemidler. Det kan også finnes i små mengder i trolldeig. Alun kan virke irriterende til etsende på slimhinner, avhengig av ?konsentrasjonen?:https://helsenorge.no/Giftinformasjon/Produkter-og-kjemikalier/alun

Han fikk en sviende bot og klarte neppe å gjenreise tilliten som baker.

Kilde ?:
Sannheten på ?bordet?:https://www.haugenbok.no/Generell-litteratur/Debatt-samfunn/Sannheten-paa-bordet/I9788202421885

Boka gir grundig og ny informasjon om det vi finner i matbutikkens hyller, slik at vi kan velge den maten som er bra for oss. Forfatteren avslører sannheten om giftstoffene vi ikke får vite at maten inneholder. Om næringsinnholdet som avtar uten at vi får kjennskap til det. Om systematisk feilernæring, mishandling og medisinering av dyrene vi spiser. Om skyggesidene ved genmodifisering, pasteurisering, prosessering og emballering. Om tilsynsorganene som er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn befolkningens helse. Og om all den gode, rene maten som heldigvis fortsatt finnes. Verdifull folkeopplysning i en tid hvor avstanden uavlatelig øker mellom dem som produserer maten og deg som spiser den. Urovekkende veldokumentert, velskrevet og viktig. Når du har lest denne oppsiktsvekkende boka, vet du hvilken mat du skal velge for din egen helses skyld, og du kan bruke din forbrukermakt til å få ren og miljøvennlig mat i din nærbutikk.

Niels Christian Geelmeyden.


Gojibær! - ett av de mest næringsrike matkildene i verden.
Ofte omtalt som ?røde diamanter? på det asiatiske markedet og en gang i tiden benyttet som helsefremmende og fundament i all mat av kinesiske munker. Det dype røde bæret er kanskje den mest næringsrike frukten på jorden. Bærene er en vegetabilsk kilde til proteiner, noe som er uvanlig for frukt og bær, og de er svært rike på antioksidanter som vitamin A og C. Smaken er krydderaktig søt og kan minne om tørket kirsebær og tranebær.
Disse bærene er blitt brukt som medisin og mat i over 6000 år i Kina, Tibet og India for å bla. beskytte leveren, redusere inflammasjon, forbedre synet, styrke benene, sirkulasjonen og immunsystemet, forbedre den seksuelle funksjon/ fruktbarheten og generelt gi et lengre liv.
Gojibær inneholder 18 aminosyrer inkludert de 8 essensielle, 21 mineraler, bla sink, jern, kobber, kalsium, germanium, selen og fosfor, vitaminene B1, B2, B6, C og E, 8 polysakkarider, 6 monosakkarider, 5 umettede fettsyrer og 5 karotenoider. Gojibær er spesielt rike på karotenoider som betakaroten og zeaxanthin.
Gojibær inneholder meget høye nivåer av polysakkarider som er viktig for å bidra til god immunfunksjon og cellekommunikasjon. Polysakkarider kan bidra med å forbedre helsen ved å hjelpe kreft pasienter å bygge opp igjen deres naturlige forsvarssystem, forbedre DNA-reparasjon og vedlike­holde normal cellevekst og i tillegg bidra til å forsinke aldringsprosessen.
Flere studier viser at antioksidantene i goji kan hjelpe til med å redusere blodsukkeret og kolesterolnivået, i tillegg til å hjelpe hypofysen med å stimulere kroppens naturlige produksjon av HGH, noe som er viktig i forbindelse med anti-aging og lang levetid.
Kort fortalt inneholder gojibær per gram mer C-vitamin enn appelsiner, mer betakaroten enn gulrøtter og mer jern enn spinat.
https://www.altshop.no/gojibaerpulver-frysetorret-goji-powder-freeze-dried-okologisk-250-g?aff_id=974

 

 

 

OM IQ-TESTER OG GENETIKK I BARNEVERNET.

For ca. 100 år siden ble store grupper av ?såkalte åndssvake? definert som samfunnsfarlige i Danmark, og det ble innledet ett korstog mot åndssvake, som senere spredte seg til Norge, som mente at begrepet og diagnosen ?moralsk åndssvake?, mennesker som førte ett moralsk klanderverdig liv, hadde en smitteeffekt på ?normale mennesker?.

 

Som ett eksempel kan nevnes at i USA ble det registrert ca. 5 millioner åndssvake , der ble også mennesker som ble betraktet som sosial deprivasjon (mennesker som føler seg satt utenfor av samfunnet) også betraktet som åndssvake.

Åndssvakeomsorgen, som trådte i kraft i begynnelsen av 1930-årene ble flyttet fra Kirke-, og Undervisningsdepartementet til Innenriksdepartementet som Helsevesenet da sorterte under.


På den tiden var det 3 skoler for åndssvake og 2 pleiehjem, som da ble overført til Sosialdepartementet.

 

Åndssvake som hadde en IQ på under 35, ble hovedsaklig brukt til sjokkbehandling, sterilisering og kastrasjon.

Alle de nordiske landene etablerte en ordning med tvangssterilisering, og dette ble etablert i alle de nordiske land mellom årene 1929 og 1938.


Denne loven fikk senere navnet ?Forsøksloven?, der institusjonsanbrakte, som fikk betegnelsen ?psykiske abnorme?, kunne steriliseres uten samtykke.

I 1935 ble Forsøksloven avløst av en permanent lov som regulerte frivillig sterilisering av psykiske normale på sosialt og eugenisk grunnlag.
I 1946 ble ?Lov om omsorg for åndssvake? publisert av Sosiallovkomiteen.

 

 

Åndssvake ble inndelt i 3 grupper:
1. Debile (svake) med en IQ mellom 55 og 75
2. Imbesile åndssvake/ åndssløve/undermåls med IQ mellom 35 og 54
3. Idioter / sterk grad av åndssløvhet med en IQ under 35.

 

Det å tilhøre en gruppe som ble kalt ?omstreifere? ble satt i same kategori som det å v?re drikkfeldig, ansvarsløs, usedelig, ulike former for sinnslidelser, tilbakestående, epilepsi sykelig eller tuslete.

 

Mot slutten av 1950 -årene begynte ett normaliserings-paradigme med større rettigheter for psykisk utviklingshemmede.
Men ved slutten av 1800-tallet ble kastrasjon brukt i den hensikt mot uønsket adferd, både i og utenfor psykiatriske behandlingsinstitusjoner.

 

Særlig gjaldt dette i Vest- Europa og en del stater i USA.
Psykiatriske kastrasjons-eksperter betegnet dette som kriminalterapeutiske tiltak, som hadde 2 formål, individet og samfunnet og skulle v?re til individets beste.

Det ble opprettet et råd som skulle avgjøre hvem som skulle kastreres, dette bestod av Helsedirektøren, en dommer og 2 leger, minst ett av medlememne skulle v?re en kvinne.


Pasienten hadde ingen muligheter for å anke ett slikt vedtak.

Fra 1 juni- 31 desember 1942 ble 663 mennesker steriliserte og fra 1 januar ? 8 mai 1945 var tallet 487.
Fra mai 1945 ? 30 november 1954 ble 285 personer steriliserte, her var det få som tilhørte gruppen ?med svekkede sjelsevner?.

 

Idag brukes det IQ-testing for å begrunne hvorfor kvinner er uønsket som mødre for sine barn.
Svanhild-saken er ett eksempel på hvordan myndighetene fratok en kvinne sine 2 barn fordi de mente at hun var uegnet som mor til sine 2 barn, basert på IQ-testing på et tidspunkt da hun var syk.


Det merkelige er at den testen som ble foretatt av myndighetene og som ble godtatt av retten viste en IQ-test på 55, mens ett år etter da hun var frisk viste den samme testen "95":http://barnasrett.no/enkeltsaker/svanhildsaken.htm

 

 

dag er ca. 53000 barn under såkalte hjelpetiltak i barnevernet , ca. 13000 barn er tvangsfjernet fra sine hjem grunnet påståtte psykiatriske diagnoser og rusproblemer , alt dette er udokumenterte påstander som går gjennom rettsinstansen.

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.
I barnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting av "informasjon":http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/barnevernet-fylkesnemdene-og-menneskerettene/

EMK artikkel 6 sier:

«In the determination of his civil rights and obligations ?, everyone is entitled to a fair ? hearing ? by an independent and impartial tribunal ?»

Spørsmålet er om fylkesnemnda er ?tribunal? etter EMK art 6?

Til dette er det å si at fylkesnemnda, som utvilsomt er administrative forvaltningsorganer, ikke fyller kravene til å være et ?tribunal? og dermed er praksisen i strid med EMK artikkel 6 nr 1.

 

 

Marius Reikerås - Norwegian lawyer speaks about Barnevernet ?abuses?:https://www.youtube.com/watch?v=mMT10kAa_CI

 

 

HVA MATTILSYNET IKKE FORTELLER DEG .

Jeg har en utrolig stor respekt for forfatter og skribent Niels Christian Geelmeyden , så jeg tar meg den frihet og videreformidler hans artikkel om Mattilsynet .

 

HEMMELIGHETER OM NORSK DYREINDUSTRI: «Mattilsynet vet at norske kyllinger ikke hadde trengt antibiotika om det ble satt ti kyllinger per kvadratmeter. De forteller heller ikke at Landbruksdepartementet nå vil øke tettheten fra 19 til 22 kyllinger per kvadratmeter, som vil øke forekomsten av antibiotikaresistent E.coli, salmonella og Campylobacter, den vanligste årsaken til diaré», skriver Geelmuyden.

 

Mattilsynet er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn helsen til avmektige forbrukere.

 

 

Under mitt arbeid med boka «Sannheten på bordet» har jeg gjort den ubehagelige oppdagelse at Mattilsynet ikke forteller norske forbrukere sannheten om den maten vi oppfordres til å spise. Det kan virke som myndighetsorganet ganske konsekvent holder tilbake informasjon av vesentlig betydning for helsetilstanden til den norske befolkning. Jeg vil i det følgende presentere tolv eksempler på at Mattilsynet ikke gjør jobben sin, og dermed påfører så vel mennesker som dyr unødige lidelser:

1. Mattilsynet vet at 42 prosent av norsk oppdrettsfisk ifølge Havforskningsinstituttet utsettes for «dårlig, meget dårlig eller svært dårlig dyrevelferd». Veterinær Aud Skrudland i Mattilsynet uttalte i februar at «det ville blitt kalt dyretragedie i en hvilken som helst annen husdyrproduksjon». Det Mattilsynet ikke forteller er at lite eller ingenting gjøres for at dyrene og indirekte forbrukerne skal utsettes for mindre plager.

2. Mattilsynet vet at norsk oppdrettslaks tillates å inneholde 15 ganger så mye dioksin og PCB som kylling.

 Are Sletta i Mattilsynet har bekreftet offentlig at det ikke spiller noen rolle om man får i seg giftstoffene fra kjøtt, fisk eller melk. Det Mattilsynet ikke forteller er at oppdrettslaks uten denne framforhandlede norske særtillatelsen ville blitt forbudt som menneskeføde i hele Europa allerede ved årtusenskiftet.

Hvis du lurer på om det er etisk forsvarlig å spise norsk oppdrettslaks så kan denne dokumentaren fra fransk TV være til hjelp.  I følge radiokanalen France.Info gikk salget av norsk oppdrettslaks ned hele 20% etter at filmen ble vist og det er en grunn til det. Kurt Oddekalv som er leder av Norges Miljøvernforbund kaller det en stor seier, og tar man en titt på informasjonen som finnes under Levende Hav på NMFs nettside er det lett å forstå hva han mener med det. Om hans medvirkning i filmen sier Oddekalv til BT: ?Budskapet mitt var at oppdrettslaks ikke er mat for  ?mennesker?: http://thebeam.org/2014/09/fransk-dokumentar-viser-hvorfor-du-bor-styre-unna-oppdrettsfisk/

 

 

3. Mattilsynet vet at det ikke ville vært behov for å gi norske kyllinger antibiotika i fôret hver dag hvis tettheten hadde vært mindre enn ti kyllinger per kvadratmeter. Samtidig vet Mattilsynet at antibiotikaresistente bakterier blir påvist i et sterkt økende antall norske kyllinger, noe Veterinærinstituttet har fastslått at utgjør en trussel mot folkehelsen. Det Mattilsynet ikke forteller er at Landbruksdepartementet nå vil øke tettheten fra 19 til 22 kyllinger per kvadratmeter. Like lite som tilsynet forteller at forekomsten av antibiotikaresistent E.coli, salmonella og Campylobacter, den vanligste årsaken til diaré, dermed vil øke ytterligere.

4. Mattilsynet vet at nesten alt konvensjonelt dyrket korn i Norge inneholder muggsoppgift. Tilsynet vet at muggsoppgift kan påføre svin så vel som mennesker magesmerter, betennelser, redusert immunforsvar, organsvikt og kreft. Det Mattilsynet ikke forteller er at økologisk dyrket korn inneholder vesentlig mindre muggsoppgift.

5. Mattilsynet vet som følge av egne stikkprøver i 2012 at 55,1 prosent av konvensjonelt produserte frukter, bær, grønnsaker og animalske produkter i Norge inneholder rester av sprøytegift. En økning på fem prosent fra året før. Det Mattilsynet velger å fortelle publikum er at over 98 prosent av prøvene «overholdt de fastsatte grenseverdiene». Det Mattilsynet ikke forteller er at man samme år testet 88 økologiske produkter, hvorav 87 viste seg å være uten spor av gift. Like lite som tilsynet gjør noe vesen av at det har testet økologiske norske landbruksprodukter i 25 år uten å finne spor av giftstoffer. Isteden velger Mattilsynet å framstille økologisk landbruk som en «ung driftsform» hvor det hittil «er utført lite forskning og utprøvninger».

6. Mattilsynet har som sitt mantra at korn, frukt- og grønnsaker i Norge ligger «trygt innenfor grenseverdiene» med hensyn til sprøytemiddelrester og andre giftstoffer. Det Mattilsynet ikke forteller er at grenseverdiene til stadighet mangedobles. For verdens mest utbredte sprøytegift, Roundup, har Mattilsynet nylig vedtatt å 100-doble de tillatte mengdene. For fem andre giftstoffer ble det gjennom EU i februar lagt opp til mer enn 100-dobling.

7. Mattilsynet har gjennom flere tiår godkjent sprøytemiddelet Roundup på basis av tester utført etter oppdrag fra produsenten Monsanto ved tre amerikanske laboratorier på 1970- og 80-tallet. Det Mattilsynet ikke forteller er at to av laboratoriene etter frigivelsen av testprotokollene nylig er blitt stengt og ledelsen idømt bøter og fengselsstraff som følge av vitenskapelig uredelighet.

Vi får heller ikke vite at også datagrunnlaget ved det tredje laboratoriet mistenkes for å ha blitt manipulert.

8. Mattilsynet må antas å vite at norsk oppdrettslaks ifølge spesialetterforsker Vivian Miksch Fredenborg i Økokrim har vist seg å inneholde hele 23 av de 25 persistente organiske miljøgiftene som måles. Det Mattilsynet ikke forteller er at nordmenn, særlig barn og ufødte, er spesielt utsatt for skadevirkninger ettersom vi spiser mer oppdrettslaks enn noen andre folkeslag.

9. Mattilsynet rapporterer jevnlig om grenseoverskridende giftfunn i importerte næringsmidler, men presiserer som oftest at funnene ikke representerer «akutt helsefare». Det Mattilsynet ikke forteller er at sprøytemidler fra landbruket blir anslått av forskere å forårsake 10 000 krefttilfeller hvert år bare i Frankrike.

 

10. Mattilsynet vet at sprøytemiddelet endosulfan ble forbudt i Norge og hele Europa for 17 år siden med den begrunnelse at stoffet er svært giftig for fisk, samtidig som det har kreftframkallende og reproduksjonshemmende effekter. Det Mattilsynet ikke forteller er at norske myndigheter i tre år har kjempet for å tidoble grenseverdien fra 1996 i fôret til oppdrettslaks.

 En kamp som i sommer ble kronet med seier i EU, til hoderystende protest fra flere medlemsland. Forklaringen består i at endosulfan fortsatt er tillatt å bruke i de søramerikanske landene hvor norske oppdrettere velger å kjøpe giftsprøytet vegetabilsk laksefôr.

 

11. Mattilsynet vet at bruk av genmodifisert fôr er omstridt og formelt aldri har foregått i Norge. Det Mattilsynet ikke forteller er at genmodifisert fôr i henhold til dokumenter og uttalelser er blitt anvendt i det norske markedet siden før 2006.

 

12. Mattilsynet vet at medisinbruken i oppdrettsnæringen har vært eksplosiv de seinere åra som følge av tiltakende sykdomsproblemer. Tilsynet må antas å vite at bruken av enkelte preparater er mer enn 60-doblet siden 2008. Det Mattilsynet ikke forteller er at Kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen løy åpenlyst da hun i en radiodebatt på NRK 7. februar i år uttalte at «man bruker null antibiotika i lakseoppdrett». Antibiotikabruken gjennomgikk i virkeligheten en tredobling fra 544 kilo i 2011 til 1591 kilo i 2012.

 

Dette utvalget av eksempler belyser at Mattilsynet er mer opptatt av å betjene mektige næringsinteresser enn helsen til avmektige forbrukere. Av den grunn ville det nesten vært bedre om tilsynets 1300 ansatte sykmeldte seg, slik stadig større deler av den norske befolkning ser seg nødt  ?til?: http://www.dagbladet.no/2013/10/15/kultur/meninger/hovedkronikk/kronikk/debatt/29786360/

 

Director Ola Walberg will make the documentaryfilm "Sannheten på bordet" (Truths of the Table). Together with producer Geir Bergersen in Skagerak Film AS we will make a documentary based on Niels Christian Geelmuydens book, ?Sannheten på  ?bordet?: https://www.youtube.com/watch?v=b7Eo7AewiUc

 

 Yacon er en staudeplante i Andes-regionen. Planten blir kultivert og dyrket for sprø og søtsmakende røtter. Yacon smaker som en krysning mellom eple og vannmelon. Røttene har derfor fått kallenavnet "jordens eple." Innholdet i Yaconrøttene er primært vann og FOS (fruktoligosakkarider).

Selvom yaconroten smaker søtt, så kommer søtheten fra inulin som er en fordøyelig sukkerart. Yaconrøtter inneholder færre kalorier enn andre liknende naturlige søtningsstoffer med unntak av stevia som har 0 kalorier.

Yacon har en glykemisk indeks på rundt 3, sukker til sammenlikning har 68-75 i GI, agave har GI på 25.  Yacon er også et probiotikum, yaconroten øker nivået av de sunne tarmbakteriene (bifidobacterium og lactobacillus.)


Bruk av Yacon
Godt alternativ til sukker: Yacon er en sirup som kan brukes i matlagningen eller brukes som søtningsmiddel, på samme måte som man bruker honning, agave, lønnesirup eller vanlig sukker. Når du skal søte te, kaffe eller annen drikke kan du bruke yacon.

Yacon har en veldig søt smak, så noen teskjeer holder i en kopp med te.

I maten: Yacon kan brukes for å gi søt smak til en frisk smoothie. Yacon kan brukes når du lager egen sjokolade, eller brukes i desserter og kaker. Den kan også kan helles over frokostblandingen eller frokostgrøten din isteden for hvitt sukker eller brukes generelt i matlagingen. Den søte smaken kommer best frem i kalde retter. Bytt ut hvitt sukker og prøv yacon isteden!

https://www.altshop.no/1788-yacon-rot-pulver-ra-okologisk-250-g?aff_id=974

 

 

ÅPENT BREV TIL STATENS STRÅLEVERN.

Jeg referer til Deres nettside om automatiske strømmålere .

 

Sitat ?:

Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert straummålarar (smartmålarar, smartstraum, strømmålere), der straumforbruk som er lese av, automatisk blir overført frå kunde til netteigar.

Det er fleire teknologiar som er aktuelle når netteigarar etter kvart skal gjennomføre fjernavlesing av straumforbruket. Nokre sender signal via straumnettet, mens andre sender via mobilnettet. Felles for desse teknologiane er at strålinga vi blir utsett for, alltid vil vere kortvarig og svak, og det vil ikkje vere innebere noko helserisiko å få slike sendarar installerte i bustaden.

Sidan den svake strålinga frå smartmålarane ikkje vil føre til negative helseeffektar, kan ikkje Strålevernet gi netteigarar retningslinjer for bruk.

Viss straumkundar ønsker å reservere seg mot installering av smartmålarar, er det ei sak mellom netteigar og  ?kunde?:http://www.nrpa.no/temaartikler/92401/automatiske-straummaalarar

 

Jeg led av den  store misforståelse at Statens Strålevern  var den som skulle beskytte befolkningen mot strålinger som virker inn på vår helse.

Lovens saklige virkeområde

Loven kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder.

Loven kommer videre til anvendelse på menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling fra omgivelsene.

Loven gjelder også planlegging og beredskap mot uhell, ulykker og andre  ?hendelser?:https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-05-12-36?q=str%C3%A5levernloven

Statens strålevern tar kun utgangspunkt i strålingen fra automariske målere . hva med ?coctailblandingen? av mobiltelefon, wifi og andre ting i huset som reagerer samtidig .

Ronald M. Powell har doktorgrad i anvendt fysikk fra Htward Universitet .

Allerede i 2013 gjorde han en analyse av ?smartmålere og helseskader, der han understreker  at virkningene av radiofrekvent strålinguten at mennesker legger merke til dem , f. eks økr hyppighet av DNA -skader, kreft og redusert fruktbarhet, nevrologiske virkninger på søvn hukommelse, l?ring og annen adferd. Ufødte barrn og små barn påvirkes .

Biologiske effekter av elektromagnetiske felt ? EMF ? ser ut til å kunne være additive og kumulative: jo flere kilder, jo sterkere virkning, ? og jo lenger tid, jo større risiko for virkning. Det betyr at jo flere kommuniserende ting vi har rundt oss, jo større sjanse for biologisk skadelige virkninger. Og jo flere naboer med «smarte målere», jo mer eksponering.

 

 De offentlige grenseverdiene er forøvrig beregnet utfra strålingens oppvarmingsevne ved kontinuerlig signal. «Smarte målere» leverer «utbrudd» som er korte, firkantpulset og polariserte. De har kraftigere biologisk effekt av helt andre slag enn oppvarming, men kommer sjeldnere og er altså ganske korte, noe som viser at grenseverdiene er irrelevante fordi skader skjer selv uten oppvarming.

 

En sender skal sende måleravlesningene med faste intervaller til nettoperatøren som eier strømnettet. Avlesningsintervallene kan f.eks. være ett døgn eller én time, men der er eksempler på at med litt feil og ugunstige nettverkstyper (maskenett) kan man komme opp i 190.000 meldinger på et døgn. (Visjonen er egentlig enda oftere: Tanken er et strømmarked som er kontinuerlig og «friksjonsfritt». Det betyr kontinuerlig avlesning, men det er urealistisk.) Teknologiene til denne kommunikasjonen er mobildata og / eller en variant trådløse lokalnett. En nødløsning for nettoperatøren er å bruke kabelbasert bredbånd, for det er dyrere å installere, og mindre fleksibelt. Uansett vil trådløse løsninger være reserveløsning som automatisk koples inn. Lyse Elnett presenterer rikignok kablet kommunikasjon som første opsjon for dataoverføring mellom måler og dem selv, men gjør det klart at det gir abbonenten er liten merutgift ved installasjonen.

Dessuten er altså tanken at målerne skal kommunisere med ting i huset, dels for å megle strømforbruk, dels for å muliggjøre nye tjenester for kundene, som samtidig betyr nye markeder der nettoperatøren får en forretningsmessig nøkkelposisjon, omtrent slik kabeloperatøren har på TV-siden gjennom boksen som tilbyr deg kanalene, lagring og filmer, og dessuten samler inn dine brukerdata. Til disse kommunikasjonsoppgavene, som først «siver inn» etterpå, brukes WiFi, Bluetooth og andre kommunikasjons-løsninger for korte avstander. Dette markedet er enormt, næringsinteressene tilsvarende, og mange vil kjempe om kontrollen: nettoperatører, tjenesteleverandører, forbrukerutstyrsprodusenter, betalingsformidlere, strømmeklere og Google. For å bygge opp dette markedet vil ting selges med trådløs kommunikasjon påslått i utgangspunktet uten at kunden vet det, slik som Tesla-bilene, fordi det er smart forretningsstrategi. Men om man vil åpne hjemmet for slik internkommunikasjon ? og datainnhenting ? er i prinsippet ens eget valg.

Føyd til 25.01.16: I Tyskland har en føderal domstol besluttet at man ikke kan sette opp mobilmaster i et borettslag med mindre alle beboere er enige. Burde ikke det være tilfelle også for «smarte målere»?)

 

Strålevernet og helsemyndighetene kan vi ikke regne med, for de sitter inne i sin egen boble, der de stadig får bekreftet fra sine egne at alt er vel og at formalitetene er i orden, ettersom grenseverdiene ikke overskrides og lov og forskrift forøvrig sier at strålingen skal holdes så lavt som praktisk mulig. Og dessuten får de vite ? også fra sin egen klan ? at det ikke foreligger bevis på helsemessige konsekvenser som er tilstrekkelig sterke til at de behøver ?hensyntaes?:https://einarflydal.com/2016/01/25/smart-om-smarte-malere-og-helseskader/

 

Kilde ?: https://einarflydal.com/

 

 

 

I 2011 slår det russiske strålevernet fast at kronisk eksponering for TF stråling over tid leder til flere typer alvorlige helseproblemer hos barn og unge , bl. a økt sjanse for hjernekreft .

 

 

Det russiske

strålevernet har i mange år advart sterkt mot skadelige helsevirkninger. Russiske helsemyndigheter

anbefaler blant annet at både barn under 18 og gravide kvinner å avstå fra å bruke ?mobiltelefon?:http://www.magdahavas.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/Russia_20110514-

rncnirp_resolution.pdf

 

Mennesket er som andre dyr helt avhengig av å utnytte elektromagnetiske felt ? i nervesystemet, i

celler og i omgivelsene. Vi er også avhengige av at de feltene vi omgir oss med, er så svake at de

ikke forstyrrer. Referansene under viser at nå gjør de ofte det ? selv når de er svakere enn dagens

?strålegrenser?:https://www.emf-portal.org/en/article/search

 

 

 

De generelle virkningene på dyrelivet kan summeres opp slik:

 

forstyrret orienteringsevne, forstyrret celleutvikling, påvirket celledeling, endret immunforsvar,

forstyrret reproduksjon, målbare skadevirkninger på arveanlegg (DNA), tydelige virkninger på

nervesystemet, påviselig dårligere fruktbarhet, ugunstige virkninger på dyrelivet nær ?sendemaster?:http://kompetenzinitiative.net/KIT/KIT/english-brochures/

 

Det som forundrer meg er at både Statens strålevern og helsemyndighetene i Norge virker så uhyre kunnskapsløse og skyver fra seg ansvaret for noe som er til de grader helsefarlig .

Over hele kloden protesterer våkne mennesker på dette monstret som blir brutalt dratt over våre hoder og regningen får vi som forbrukere fordi politikerne er mere opptatte av å eksportere  mere strøm til utlandet og  det hjelper lite å få en legeerkl?ring i egen bolig så lenge naboen innstallerer dette uhyret som overvåker oss 24/7 og dertil sørget for at folk blir syke .

 

Jeg ønsker en dokumentasjon på at vedlagte data er feil og at dett ikke er skadelig , selv om Statens strålevern har overlatt ansvaret til iverse nettselskap , som ikke informerte om dette før de startet med installasjonen i noen fylker .

 

"Smarte strømmålere" avgir helseplagende stråling 24 timer i døgnet (selv om dette ikke er merkbart for mange er det nok av dem som har fått helseplager som konsentrasjonssvikt, hodepine, el-overfølsomhet m.v. som en direkte konsekvens av å ha fått s-meter installert i sitt umiddelbare nærmiljø, I SITT EGET HJEM)

Signeres av: alle  ?strømkunder?:http://www.underskrift.no/vis/5946

 

 

Protect Yourself From Digital Utility Smart Meters EMF, ?EMR?:https://www.youtube.com/watch?v=KQ0pgadXa3M

 

JORDB?RDRØMMEN.



Okologiske jordb?r.

 

Jordb?r  er det norske landbruksproduktet som utsettes for mest sprøytemidler.

Hele 22 forskjellige pestisider tillater myndigheteneat man bruker.

B?rene blir sprøytet 8 ganger I l øpet av sesongen, senest 7 dager før vi spiser dem.

Forskere ved universitete I Lund har konstantert  at økologiske jordb?r er større  og penere og årsaken er at pollinerende insekter foretrekker usprøytede jordb?rplanter

Fra 2009-2011 analyserte Bioforsk stikkprøver  av 170 norske jordb?r

I 95 % av tilfellene bled et påvist gift fra 7 forskjellige pesticider..

Dette funnet er verre enn I 2008 da funnenen bare inneholdt gift I 50% av b?rene .

Med andre ord er norske jordb?r på same beklagelige nivå som importerte jordb?r..

Mattilsynet forteller oss at giftgrensene blir overholdt .

Mattilsynet utvider hele tiden giftgrensene etter ønske fra n?ringen

Dagens jordb?r inneholder 10 ganger mere goft enn for 10 år siden.

Det tillatte innholdet av giften ?azoksystrobin? , som flre forskere setter I forbindelse med med biedøden er fordoblet .

Mattilsynet har også åpnet for å doble det biedrepende sprøytemiddelet tiakloprid.

De tillatte mengdene av middelet fludiokopid ble seksdoblet fra 2009 til 2010 .

Forskere har påvist at middelet kan fore til fosterskader og infernilitet .

Liv Birkeland, en tidligere forsker på jordb?r ved Bioforsk , opplever det som hårreisende at Mattilsynet tillater mer og mer gifrester  I maten.

Birkeland sluttet I Bioforsk etter en konflikt med ledelsen I Lndbruksdepartementeti 2009 .

Hun ble pålagt munkurd etter å ha skrevet en rapport om matsikkerhet .

Ved Bioforsk økologiske har forskere påvist at det lar seg gjøre å produsere like mye økologiske jordb?r som konvensjonellepå same areat ved bruk av ny teknologi .

 

Kreftregisteret og F?dselsregisteret har undersøkt kreft blandt 300000 barn av norske bonder mellom 1952 og 1991 og fan tut at sjansen for å få kreft I barneårene økte der foredrene enten jobbet som gårdbrukere eller fruktdyrking .

Spesielt var  risikoen for økning av  krefttyen ?Non-Hodgen Lymphona .

Poetetdyrkere bruker ofte sprøytemiddelet ?mankozeb?for å morvirke tørråte I avlingene..

Norske studier viser at barn ac slike bonder har store risiko  for å bli fødr med misdannelser .

Flere studer viser at bonder og gartnere  som bruker sprøyremidler utvikler Parkinson oftere enn andre .

I Lindesnes kommune har 9 økologiske jordb?rbønder slått seg sammen I ett kollektiv for å levere usproytede jordb?r til de to Agderfylkene.

 

Landbruksministeren har en stor tiltro til Mattilsynet .

På nettsiden star det følgende om  CODEX ALIMENTARIUS ?:

 

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med næringsmidler.

Codex Alimentarius utvikler standarder og relaterte tekster i regi av FNs felles FAO/WHO «Food Standards Programme». Formålet med standardene er å beskytte forbrukernes helse og sikre redelig praksis i den internasjonale handelen med  ?n?ringsmidler?:http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/codex_alimentarius.89

 

Få politikere har  den fjerneste anelse om hva Codex Alimentaris ? star for .

 

Codex Alimentarius omhandler mye mer enn vitaminer og mineraler, med ca 30 komitèr er målet å innføre ?guidelines? og matstandarder på alt som kan puttes i din munn og på din kropp. Det vil si, at om kontrollen i Codex havnet i feil hender, noe vi sterkt kan påstå at det allerede har og alltid har vært, så er ditt liv http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%E2%80%93-mat-som-vapen/og din helse i fare. Liv og næring står nært relatert, og tross medias hensynsløse og ignorante holdning til menneskers beste har gjort at mennesker nær sagt blitt lurt til å tro at vitaminer er farlige for vår helse og bør unngås.

 

Codex retningslinjer for vitaminer og mineraler i kosttilskudd, og retningslinjer for helsepåstander vil, når de er ferdige, potensielt gjelde over hele jorda. Og slik resultatet kan anes i dag, vil de tillatte vitamin- og mineraldoser bli minimale og tillatte helsepåstander strengt regulert ? fullstendig på tvers av det vi i dag vet. Det tas ikke hensyn til at tilskudd av vitaminer og mineraler er helt nødvendige for å opprettholde optimal helse. Ernæringsmedisinen har også klart demonstrert den helbredende/terapeutiske effekten av vitaminer, mineraler og andre  ?n?ringsmidler?:

 

Kilde?:Sannheten på bordet av Nils Christian ?Geelmeyden?:https://www.haugenbok.no/Generell-litteratur/Historie/Sannheten-paa-bordet/I9788202421885

 

Nyhetsspeilet?: Mat  som  ?våpen?:http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/codex-alimentarius-%E2%80%93-mat-som-vapen/

 

 

 

Urisan Probiforte er et spesialprodukt for urinveier og intime soner. Bioaktive tranebæringredienser (Cran-Max) beskytter slimhinnene i urinrøret og hindrer at bakterier fester seg til blæreveggene. Cran-Max er 34 ganger mer konsentrert en friske tranebær og har 3 ganger større antibiotisk effekt enn tranebærjuice. Prebiotika (Inulin) og probiotika motvirker forgiftning, styrker immunsystemet og balanserer mage- og tarmaktivitetene.

(OBS! Dette produktet er ikke ment å skulle diagnostisere, behandle, kurere eller motvirke noen form for sykdom.)

 

INGREDIENSER:
Pr. døgndose (2 kapsler): Cran-Max tranebærekstrakt (Vaccinium macrocarpon) 500 mg
Inulin fra Sikorirot (Cichorium intybus) 360 mg
Vegetarisk kapselskall E 460
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophillus og Lactobacillus casei (melkesyrebakterier) tilsammen 2 milliarder på produksjonstidspunktet.
Overflatebehandlingsmiddel E 470b.

 

Urisan Probiforte kapslene inneholder patentert Cran-Max tranebærsekstrakt, inulinfiber, samt tre laktosefrie enterobelagte melkesyrebakteriestammer som sammen fremmer urinveienes, intimområdenes og tarmens velbefinnende, samtidig som tilvekst av bakterier og sopp reduseres.

Ved produksjon av tranebærsekstrakten anvendes hele bæret. Tranebærets bioaktive stoffer beskytter urinveienes slimhinner og hindrer at bakterieer får feste seg på urinblæreveggen.

Melkesyrebakteriene er probiotika som opprettholder en frisk og balansert bakteriestamme i urinveiene, intimområdene og tarmen.

Inulin er et naturlig prebiotikum som fremmer tilveksten av de gode melkesyrebakteriene og opprettholder en god bakteriestamme i tarmen. Prebiotika og probiotika fremmer også oppbygningen av immunoglobuliner (Y-formede proteiner som oppdager og identifiserer fremmedlegemer), styrker immunforsvaret, samt balanserer magens funksjon ved f.eks. endring av diett eller i forbindelse med antibiotikakurer.

 

https://www.altshop.no/1992-urisan-probiforte-tranebarekstrakt-for-urinveisinfeksjoner?aff_id=974

 

 

NYTALE.

Illustrasjon av Billedkunstner Rune Olsen ( 1948-2005)

George Orwell utga romanen ?1984? i året 1949 og handlingen i boken beskriver ett totalitært regime, der alle blir overvåket fra morgen til kveld, men er tilsynelatende lykkelige og fornøyde.
Kommer det en smule misstemning snikende, overdøves dette med noe de kaller for ?Soma? som øyeblikkelig fjerner alle unødige tanker om at alt har v?rt bedre  før.

Det er slutt på alle kriger og barn blir laget på flasker og ingen sier ordene ?mamma og pappa?.

Hengivenhet og kjærlighet skulle fordeles likt på alle og man burde ikke ha ett fast forhold til noen, men v?re sammen med alle.
Hovedpersonen arbeider i Sannhetsministeriet, der en god del er ansatt, opptatt av å revidere nyheter og historiske dokumenter ettersom verden og alliansene stadig forandrer seg,  så har de mere enn nok å gjøre.

De andre ministeriene er Overflodsministerien   som sørger for at det er konstant matmangel, Fredsministeriet, som tar seg av de forskjellige krigene og Kjærlighetsministeriet, som er ett fryktet terrororgan.

Ett annet viktig arbeide er å omskrive språket, slik at alle ord blir enkle og positivt ladet.

I nytale kalles disse institusjoner for minisann, miniflod, minifred og minikj?r.
Som en sammenligning har vi pr. i dag fått en inkluderingsminister, en fornyingsminister, en likestillingsminister, en omsorgsminister, en kunnskapsminister og en matminister.

George Orwell uttrykte flere ganger at nytale var ett konsept som var basert på realitetene i hans samtid.
Fordelen med nytalen er at den kortslutter logisk tenkning og framelsker ren retorikk og skjult propaganda.

Nytale og politisk korrekthet er beslektet, begge deler handler om å gi språket positive assosiasjoner og unngå de ubehagelige meninger med  ordene.

Selv om du har  det elendig ville det unektelig høres bra ut hvis du uttalte at du har det ?dobbeltplussubra?.

Det er nemlig umulig å påpeke ett problem hvis ordet for dette ikke lengre eksisterer.

 

Som ett eksempel på dette har de rødgrønne klart å fjerne ordene og betydningen for neger og sigøyner.

Så hvis de neste ordene som blir borte, er fattigdom, forurensing, narkoman eller andre ord som kan beskrive de rødgrønnes problemområder, så kan ingen sette ord på disse problemene og heller ikke klage på noe som helst.

Her kan du lese   ?mer?: https://no.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

Her kan du se traileren  ?1984?: https://www.youtube.com/watch?v=7NEt0IUW180

Men nytale er på ingen måte forbeholdt 1984.
Umerkelig  har nytalen kommet snikende inn i  det norske språk.
Morten Strøknes har skrevet to meget gode artikler i Bergens tidende, hvor han kalte den første artikkelen for Da staten ble gal.

Det har lenge v?rt til stor bekymring for myndighetene at til tross for mange anstrengelser, går sykefraværet i bedriftene ikke synderlig ned.
Men her kommer nytalen inn og da er det bare å fjerne ordene ?langtidssykemeldte og sykefravær.

Man finner på ord med en positiv lading istedet og vips er problemet borte,
for nå skal regjeringen istedet fokusere på ?langtidsfriske og friskhetsnærvæ

Fattigdommen har blitt til lavinntekt, på denne måten ufarliggjøres fattigdommen i Norge.
George Orwell innførte ett annet ord i forbindelse med nytale og det er dobbelttenkning.
I nytale ville f. eks. en jomfru bli omtalt som doubleplusunsexed.

Les ?artikkelen?: http://www.bt.no/meninger/kommentar/kommentar_arkiv/stroksnes/Da-staten-ble-gal-1941770.html

I løpet av de siste 15 år har innføringen av New Public Management (NPM) blitt innført hvor de viktigste nøkkelordene er målbarhet og resultatorientering.

Man later her som om offentlige institusjoner er private bedrifter som skal bli ledet etter bedriftsøkonomiske prinsipper.

Statsminister Jens Stoltenberg er i høyeste grad tilhenger av ett system som kombinerer det verste fra offentlig og privat sektor.

Ett eksempel er Sykehuset Asker og Bærum som har trikset med pasientjournalene for at helseforetaket skal fremstå som mere lønnsomt og ledelsen skal fremstå som vellykket.

Sannsynligheten for at dette gikk ut over liv og helse er meget nærliggende å tro.

NPM innebærer ansvarsfraskrivelse, oppsplitting, nedbygging av fagmiljøers oppbygging og en enorm økning av administrasjon og  konsulentbruk.

 

 

May-Harriet Seppola.

 

 

 

 

SANNHETEN OM ASPARTAM/ NERVEGIFT.

Bryggeriforeningen ?beroliger? sine kunder med at de trygt kan drikke lettbrus og avviser teorien om at søtningsstoffet Aspartam er helt ufarlig .

Sitat?:Aspartam har vært brukt i Europa i mer enn 25 år. Det er et av de tilsetningsstoffene som er grundigst undersøkt og matsikkerheten er bekreftet gjennom mer enn 200 studier. Aspartam ble godkjent i EU i 1981, men siden er det gang på gang undersøkt på nytt, også med tanke på virkningen på diabetikere. Uavhengige forskergrupper, Verdens Helseorganisasjon, EUs ekspert komité for matsikkerhet og mattilsynet i mer renn 130 land har alle konkludert med at aspartam er trygt. Aspartam er om lag 200 ganger søtere enn vanlig sukker.


Det er laget av to aminosyrer og forekommer i vanlige næringsmidler som melk, egg, fisk og kjøtt. Aspartam fordøyes på samme måte som slike matvarer.
Akseptabelt daglig inntak (ADI) er den mengden man kan innta hver dag gjennom hele livet uten risiko for helseskade. Aspartam har en verdi for ADI på 40 mg/kg kroppsvekt per dag. Det betyr at en person som veier 60 kg kan drikke fire liter lettbrus som inneholder den maksimale tillatte mengden med aspartam, hver eneste dag gjennom hele livet, før han eller hun kommer over den anbefalte ADI- ?verdien?:?:http://drikkeglede.no/kunstige_sotstoffer/

Matportalen skriver dette på sine nettsider ?:
Aspartam er et tilsetningsstoff som er regulert i tilsetningsstofforskriften. Norsk regulering er samsvarende med EUs. Tilsetningsstoff skal ikke være helseskadelige i de mengder som er tillatt i et normalt kosthold. De er tillatt med hensikt og kun godkjent i mengder som skal være helsemessig  ?trygt?:?:http://www.matportalen.no/merking/tema/tilsetningsstoffer/hvor_mye_aspartam_kan_man_faa_i_seg_hver_dag_uten_risiko_for_helseskade
Men er nå dette stoffet så ufarlig som ekspertene mener .

Men i E-nummerboken (Orion forlag AS, 2001), finner vi disse opplysningene på side 359?360 om tilsetningsstoffet E-951, Aspartam: «Kan stoffet ha helseskadelige virkninger: Ja.
. . .Det finnes også informasjon om at Aspartam kan gi hjerneskader hos spedbarn. . . .Det er ifølge beskrivelser påvist at stoffet skader hjernecellene og kan fremkalle hjernesvulster hos forsøksdyr.

 Det er dessuten fremmet teorier om at Aspartam kan være en utløsende faktor til epileptiske anfall. . . .Videre er det viktig å legge merke til at de personer som drikker mye light-brus, får i seg ganske store mengder av dette skadelige stoffet. .
. .
Ethvert stoff som gir den minste mistanke om skadelige virkninger, enten dette er på spedbarn eller andre, bør forbys. Det er ingen mening i at forbrukeren skal, uten egentlig å få vite det, få i seg slike stoffer. Ved forespørsel og ellers vil vi på det sterkeste anbefale at produkter som inneholder denne type tilsetningsstoff, absolutt ikke kjøpes. Produkter som inneholder Aspartam, må ikke gis til barn! Uthevelser i original).» Dette er konklusjonen til E-nummerboken mht. til E-951, Aspartam, som ellers skilter med det velklingende navnet L-asparti-L-fenylalanin metylester, og bærer den kjemiske formelen C14H18O5N2. Dette stoffet finner man i forskjellige light-brus, sukkerfrie leskedrikker, tyggegummi, syltetøy, halspastiller etc. etc. Se på varedeklarasjonen og styr unna disse produktene hvis du er interessert i å bevare din helse!

Ifølge medisinske eksperter som har forsket på Aspartam er stoffet rett og slett en nervegift (nevrotoksin) som paraderer som søtningsmiddel. Det inneholder 50% av aminosyren fenylalanin.
 Dette stoffet er i isolert form en nervegift som går rett til hjernen, der det senker anfalls-terskelen og utarmer det kjemiske stoffet serotonin. Når serotonin-nivået synker, framkalles maniske depresjoner, humørsvingninger, angst, selvmordstendenser, paniske anfall, paranoia, hallusinasjoner etc.
 Dette er ikke grepet ut av løse luften; det er dokumentert og beskrevet i tunge medisinske verker som f.eks. Aspartame Disease: An Ignored Epidemic av dr. H.J. Roberts, en diabetes-spesialist.
 Ved temperaturer over +30C ? godt under kroppstemperaturen på +37C ? frigjør Aspartam til blodstrømmen ett molekyl metanol (tresprit) for hvert aspartammolekyl som brytes ned. Denne trespriten oksyderes videre til formaldehyd (formalin), et stoff som brukes til å konservere zoologiske preparater.


Dr. Roberts har erklært bivirkningene av Aspartam som en «global epidemi». Undersøkelsene har påvist at søtningsmidlet kan fremkalle diabetes (sukkersyke), forverrer og simulerer lidelser i øyets netthinne, ødelegger synsnerven (på grunn av den frie metanolen), og stoffet kan sågar framkalle diabetiske krampeanfall og får blodsukkernivået til å komme ut av kontroll.
 Det svekker immunforsvaret og forårsaker fosterskader pga. morens inntak av Aspartam. Videre er det dokumentert ved dyreforsøk at Aspartam framkaller svulster i hjernen, livmor, eggstokker, testikler, bukspyttkjertel og skjoldbruskkjertel.

Videre er det påvist at Aspartam framkaller uregelmessig hjerterytme, skader ledningsevnen i hjerte/karsystemet og kan forårsake plutselig død. Aspartam framkaller videre migrener, hukkommelsestap, kramper, blindhet, koma, og det framkaller også symptomer som minner om fibromyalgi, lupus, Alzheimer etc. Det er dokumentert over 92 til dels alvorlige bivirkninger av Aspartam.

Det er påvist at en rekke personer som har fått diagnosen MS, i virkeligheten er ofre for Aspartamforgiftning. Stoffet kan nemlig framkalle MS-lignende symptomer og epileptiske anfall. Dr. Betty Martini forteller om en amerikansk kvinne som var til undersøkelse ved Mayo-klinikken i USA, der det ble påvist den største MS-skade klinikken hadde støtt på. Pasienten gjorde deretter sine egne undersøkelser, bl.a. ved å besøke linken www.dorway.com. Hun sluttet med Aspartamholdige matprodukter, og etter kort tid spaserte hun ut av rullestolen. Senere undersøkelser viste at «MS»-skadene var ?borte?:

http://www.magasinet-innsyn.no/index.php/artikler/helse/item/75-aspartam-den-sote-gift

Artikkelen kanogså leses "her":http://gallerigrabolsodegarden.com/2017/02/02/sannheten-om-tilsetningsstoffet-aspartam-i-lettbrus/

 

 

 

 

VAKSINERING OG BIVIRKNINGER .

Desireé Röver är en undersökande journalist från Nederländerna. På sin hemsida säger hon att ?Ingen del av något vaccin hör hemma i en människa.? Den 20-22 september kommer det att hållas en konferens i Skanderborg, Danmark, Open Mind Conference 2012.

 Desireé Röver är en av de inbjudna och kommer hålla föreläsningen ?Vaccinations ? The Unknown Story?. 

Enligt Désirée vet nästan inga föräldrar vad som injiceras i deras barn när de tar dem till läkarna för att bli ?immuniserade?. De ber aldrig om att få se vaccinets innehållsförteckning.

 

 De går enbart på förtroende, en tro byggd på propaganda som uttalas av hälso- och sjukvården; ?vaccinationer har alltid varit och kommer alltid att vara säkra och effektiva?

. Detta har lett samhället till att tro att ?immuniseringsprocessen? utvecklats genom vetenskap och evidensbaserad medicin. Men kan vi vara säkra på att detta är sant?

 

Désirée menar att en djupare analys av ämnet visar att det inte förhåller sig på detta vis. Vaccinationer tillsammans med andra yttre faktorer som försämrad näringsstatus, föroreningar, andra läkemedel, pesticider, strålning och elektrisk smog är orsaken till den allt ökade frekvensen av människor med autoimmuna sjukdomar, neuropsykiatriska besvär som autism och kollaps av immunförsvaret i varierande grad.

 

Men varför vaccinerar vi oss?

 • Alla gör det ? det vill säga grupptryck.
 • Det ingår i lagen i vissa länder.
 • Känslomässig utpressning, visa sin solidaritet.
 • Skydda mot sjukdom ? även då det vid upprepade tillfällen visat sig att vaccinerade i stor utsträckning ändå blir sjuka.
 • Uppnå hälsa ? ändå visar undersökningar att vaccinerade inte har större frånvaro av sjukdom än ovaccinerade.
 • Slippa förlora pengar på grund av frånvaro från jobbet ? men frågan är om det verkligen stämmer med tanke på alla tillstånd som kan uppstå som en följd av vaccinering.
 •  
 • En annan stor orsak till att läkemedel i stor grad framhävs som botemedel eller som bästa förebyggande åtgärd är att så mycket som 59 procent av de som sätter upp de medicinska riktlinjerna också har finansiella kopplingar till olika läkemedelsbolag. Detta är något som kan få konsekvenser för patienten. Problemet diskuteras i ?Health policy report?, NEJM 2004. Redan på läkarutbildningen börjar en relation byggas mellan studenterna och läkemedelsbolagen i form av gåvor av olika slag. Detta i sig kan också leda till att framtida handlingar sker i läkemedelsindustrins favör: ?Mottagaren av en gåva eller en givmild gest får samtidigt en känsla av skuld.

 

Tacksamhetsskulden tenderar att påverka mottagarens beteende oavsett om han/hon är medveten om det. Denna känsla av förpliktelse är inte relaterad till storleken på den ursprungliga gåvan eller förmånen.?

 

 • Varför fortsätter vi då med dessa massvaccinationsprogram om det nu är så att det finns en risk att de gör mer skada än nytta? Som med det mesta handlar det om vilka föreställningar vi blivit lärda till att tro på. I vaccineringsfrågan är det just indoktrineringsmantrat ?vacciner är säkra och effektiva?.
 •  
 • . När något vi tror på ifrågasätts så börjar vår syn på världen gunga och detta i sin tur väcker en massa känslor som till exempel rädsla. Efter det kommer frågor som att ?det kan inte vara sant, inte skulle samhället eller min läkare ljuga för mig??. Ett motstånd mot att något vi tror på kan vara felaktigt kan i sin tur väcka aggressiva känslor och dåligt samvete för att vi kanske gjort ?felaktiga? val här i livet. Men kan vi komma förbi dessa känslor, tillåta oss att ha ett öppet sinne och förstå att vi i varje situation handlar efter det vi tror på just då, så kan vi också acceptera ny kunskap och ett paradigmskifte kan ?skje?:http://vaccin.me/2012/10/01/open-mind-conference-halso-och-sjukvardens-vaccinpropaganda-har-lurat-oss/
 •  

 

 

DESIGN FRA DYRBERG/KERN.NO

DYRBERG/KERN har en klar misjon: Å være førstevalget blant moderne og selvsikre kvinner som ønsker å uttrykke sin egen stil og skjønnhet.
Hvordan? Ved å tilby et omfattende og innovativt utvalg av ikoniske klassikere og en sensuell tilgang til stil og eleganse. Fascinasjonen for kunst, arkitektur, interiør, design, grafikk, natur, film og musikk har hjulpet Dyrberg og Kern med å overraske og forføre kundene sine år etter år.


Alle kreasjonene fra DYRBERG/KERN stammer fra designstudioet deres i hovedkvarter i København i Danmark, hvor et dyktig designteam skisserer kolleksjonene. Etter at motetemaer, trender, materialer og farger for den aktuelle sesongen er bestemt, og hvert enkelt smykke er formgitt, produseres smykkene på verksteder i Asia der produsenter fremstiller kolleksjonen i henhold til deres design og kvalitetsstandard.


Materialene deres, som perler, stein, krystaller, og lær kommer fra hele verden ? fra Italia, Kina eller Afrika, avhengig av sesong.
DYRBERG/KERNs produkter er håndlagde og gjennomgår mange ulike prosesser: fra støping, polering og emaljering av metallbasen til håndfletting av lær, sliping, polering og montering av halvedelsteiner og krystaller. Til slutt settes de ulike elementene i hvert smykke sammen. Etter hver prosess utføres en spesiell kvalitetskontroll. Hvert smykke gjennomgår ca. 40 forskjellige prosesser og berøres av like mange hender før det magiske øyeblikket ? når du får øye på det og kjenner at det slår gnister.
DYRBERG/KERN har rask levering - normalt 2-3 dager.
28 dagers returrett
Fri frakt ved kjøp over 599

8mm Gull Smiley Stud Øredobb
139,00 kr


Er du selve definisjonen på en lykkelig person? Da er denne øredobben kanskje noe for deg.

Denne gullfargede øredobben er utsmykket med en smiley både foran og bak. Låses med en sikker skrue lås.

Den øredobben måler 8 mm i diameter og passer til et normal hull som er piercet.

OBS. Prisen er for en.

https://track.adtraction.com/t/t?a=1168810249&as=1171249216&t=2&tk=1

MH.SEPPOLA KUNST OG HÅNDVERKSPRODUKTER.

GALLERI GRÅBØLSØDEGÅRDEN
HALDENVEIEN 1340
1875 OTTEID.
ETABLERING AV ETT MINIGALLERI I LANDLIGE OMGIVELSER , 1,5 MIL FRA ºRJE SENTRUM OG 4 MIL FRA HALDEN
ÅPENT ALLE DAGER FRA KL. 12.00-20.00
SALG AV MALERIER, LITIGRAFI OG TEGNINGER AV BILLEDKUNSTNER RUNE OLSEN ( 1948-2005.
UTSTILLINGER?:
Av utstillinger som han hadde kan jeg nevne ?:
Moss Kunstgalleri -Konkurranseutstilling 2 plass 1978
Bibliotekets foaje, Fredrikstad 1979
Galleri Palletten 1982
Galleri Pigalle 1984
St Croix , Fredrikstad 1995
Provisoriet , Fredrikstad 1998
Handverksprodukter av grafisk designer May-Harriet Seppola ,
Håndlagde strikkemodeller, batikk, stofftrykk smykker.
mayharriet@gmail.com
http://gallerigrabolsodegarden.com/2016/12/30/utstilling-og-salg-av-malerier-litografi-og-illustrasjoner-av-billedkunstner-rune-olsen-1948-2005/

 

 

FORBUDT Å SI MAMMA OG PAPPA.



Da bekreftes det som Norgespartiet allerede har advart om.  Begrepet "mamma og pappa" skal bort og erstattes med ordet "omsorgsperson(er)", slik det allerede uttrykkes i barnevernsmiljøet her i Norge. Eller som i Frankrike  "FORELDRE":http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/9563543/France-set-to-ban-the-words-mother-and-father-from-official-documents.html


Verdenssamfunnet som nå er sterkt styrt av Globalismen innfører med dette et viktig ledd i sin NYTALE.
Gjennom NYTALE ønsker dette horrible systemet - også her i Norge - å fjerne ord og begreper slik at vi ikke lenger skal kunne relatere tilbake til det opprinnelige ordet og dets betydning.

Barnevernet bruker ikke ordet ?kjærlighet? men i nytale heter det ?tilknytning?, og hvis foreldre skulle snakke om kjærlighet til sine barn, blir de korrigert med at det hele dreier seg om foreldrerollen. Fordi ordet ?foreldre? smaker vondt i barnevernets munn, de bruker kun omsorgspersoner, omsorgsbarn og omsorgshjem.


Når barnevernet tillater sjeldne møter mellom foreldre og barn, mens de selv overvåker møtene med haukeblikk og barna uttrykker glede over gjensynet med sine foreldre, står det følgende i rapporten ?foreldrene legger lojalitetspress på barnet under samværene? og av den grunn kuttes samværene slik at barnet skal knytte seg nærmere til "fosterforeldrene":http://www.norgespartiet.no/barnevern/244-barnehandelens-profitorer.html?start=5

Idag er ca. 53000 barn under forskjellige tiltak under barnevernet , mellom 12000 - 13000 barn er flyttet til fosterhjem og institusjoner .


Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids ? og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende "sammenslutninger":http://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/til-barnets-beste-staten-som-omsorgsperson/

Det som nå skjer er et ledd i den undergravende samfunnsorden som målbevisst og knallhardt drives fram av globalismen.  Her hjemme er globalistene sterkt representert på Stortinget gjennom ca 83% av stortingsrepresentantene. Er det et slikt "demokrati" vi skal leve "under":http://www.norgespartiet.no/component/content/article/276.html

En ny utredning om å bytte ut det biologiske prinsipp med ett nytt utviklingsfremmede prinsipp laget av Magne Taundalen  M.M vil underminere biologiske foreldres rett til egne "barn":http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2012/nou-2012-5.html?id=671400

 

Kjernefamilien er selve mursteinen - og å knuse den - slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.

Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne "NEDBRYTINGEN":http://www.norgespartiet.no/kjernefamilien/186-kjernefamilien.html


 



Stikkord:

Brev til menneskerettighetsutvalget i Norge .

Vi er en del mennesker som tverrpolitisk og tverrfaglig har gått sammen om å starte en organisasjon som har navnet ?Norsk Familievern? .

Hver for oss har vi arbeidet med å hjelpe barnevernsofre i deres kamp for å vinne sine barn tilbake .

Det biologiske prinsipp har v?rt under debatt lenge.

Man skulle tro at noen ville l?re av hva Vergerådet gjorde mot Romanifolket , der ca. 1500 barn ble fjernet fra sine foreldre i deres ivrige kamp for å sosialisere dette folket.

 

Av historier jeg har mottatt , virker det som om Vergerådet hadde problemer med å forstå den dype sorgen som både foreldre og barn slet med resten av sitt liv..

 

Slik fortsetter det idag , men nå kan enhver mor og far miste barna sine , nå er det dårlig økonomi som gir utslaget .

Jeg var tilstede på ett av møtene som Barnevernpanelet hadde og jeg vedlegger herved rapporten derfra :

Vi ble godt mottatt , kaffe, frukt og smil fra lederen Helen Bjørnøy, som også er Generalsekret?r for Plan Norge .Hun startet med å si at hovedhensikten med dette var å gjøre barnevernet bedre . Ingen av oss klarte å holde smilet tilbake.

 

Joar Tranøy fortalte om sine opplevelser som sakkyndig i Fylkesnemda , noe han mente var en fryktelig opplevelse , fordi  rettsikkerheten til spesielt foreldre og barn var så svak at det grenset til det motsatte.

 

Han påpekte kravet til kvalitetssikring , noe som er mer eller mindre frav?rende.

Han tenderte innom det faktum at en anonym telefonoppringing kunne medføre katastofale følger og at det var uhørt at slike oppringinger ble tatt ?alvorlig?:https://www.facebook.com/note.php?note_id=501509529825

 

Ole Texmo, leder for ?Forum for menn og omsorg ? FMO , har skrevet en meget god artikkel om nettopp det biologiske prinsipp:

?Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som merogmindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare. At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse av familiebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologisk kjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt av fagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd. De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ?Rensk det vekk!?

Videre skriver han :

?For å forstå hvordan og hvorfor barnevernet opptrer som det gjør ? i en mengde enkeltsaker, men også i mediasammenhenger hvor man fritt kan propagandere for umenneskelige holdninger ? er det viktig å være klar over tenkningen som ligger i bunnen av barnevernets ideologi. Psykolog Katrin Koch som er ansvarlig forpsykologforeningens bukk- og havresekkutdanning av sakkyndige har ved flere anledninger uttalt seg negativt om de biologiske båndene. Det virkelig ironiske er at psykologer ikke forstår hvilke skadevirkninger som påføres barn ved at de mest grunnleggende båndene slites over og ødelegges. At fagfolk ikke forstår hvilken destruktiv rolle de har, er dessverre ingen gåte. I tillegg er fagfolkene frekke nok til å påstå at biologiske bånd står for sterkt. I sin struktur ikke ulikt påstandene om at en fra systemhold ubeskyttet samværsrett står for sterkt rettslig og "politisk":http://www.sfm.no/Barnevernserie/26.11.2007.Hva_er_galt_med_norsk_barnevern.Del_2.htm

 

Når det gjelder fylkesnemda, er det påvist at bare ett år etter fylkesnemda ble opprettet , økte omsorgsovertakelsene med 400 % og den måten fylkesnemda er innrettet på , settter kke akkurat tankene på menneskerettigheter:

 1. Fylkesnemnda har domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler som domstolene.

 2. Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD.

 3. I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene.

 4. Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal v?re åpen for innsyn.

 5. Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter "lederens hode".

 6. Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene "live",

 7. (selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger).

 8. Fylkesnemnda er lukket og låst.

 9. I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, "meddommere" får saken overlevert 30 - 60 minutter før saken starter.

 10. I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter.

 11. "Sakkyndige" er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å v?re sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda.

 12. Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de v?re "fagdommer" i samme fylkesnemnda i en annen sak.

 13. Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir "utredet".

 14. Fylkesnemndas leder bør v?re på åremål, "ett råttent egg" kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker.

 15. Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere.

 16. Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende  "menneskerettigheter":https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150607270929826

Stikkord:

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Les mer i arkivet » August 2017 » Juni 2017 » Mai 2017
mayharrietseppola

mayharrietseppola

72, Marker

Født i Oslo i 1944 av foreldre Margit Elisabeth Dollonen .f. 1924 og Hermann Johannes Seppola , f. 1920 , som ble tvangsevakuert fra Honningsvåg da nazistene brente hjemstedet . De flyttet tilbake til Honningsvåg umiddelbart etter freden . Jeg fikk 3 andre søsken , som dessverre ikke lever idag . Jeg har 2 barn , er opptatt av politikk og alt som rører seg i samfunnet , skriver mye og deltar i diskusjoner , spesielt om barnevern som jeg betegner som salg av barn og ødeleggelse av familien som status. Bor i dag på Otteid med mine katter , dyrker økologiske grønnsaker , er vegetarianer , er glad i naturen . Har 2 snille barn .

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits